« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtu obce na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO4[1].pdf [0,06 MB]
Obec Těšetice,IČ 00299545
<br> Rozpočtové opatření č.4 Rozpočtu obce Těšetice na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> vrácenl'NFV od aM -Klubovna
<br> 2420 Spl._půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 160 513,00 647 639,42 808 152,42 zájm.a neform.vzdě|áv.Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH 647 639,42 Celkem PŘÍJMY 37 614 714,99 647 639,42 38 262 354,41
<br> VÝDAJE:
<br> ZOT 29.3.—NFV pro ZŠaMŠ—Klubovna
<br> 3113 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac 0,00 647 639,42 647 639,42 zájm.a nef.vzděláv.3113 Základní školy 7 164 144,00 647 639,42 7 811 783,42
<br> Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH 647 639,42
<br> Celkem VÝDAJE 39 168 842,99 647 639,42 39 816 482,41
<br> Celkem SXXX 21 073 804,99 0,00 21 073 804,99
<br> Celkem SXXX 18 095 038,00 647 639,42 18 742 677,42
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁNÍ: 0,00
<br> REKAPITULACE:
<br> Celkem PŘÍJMY 37 614 714,99 647 639,42 38 262 354,41 Celkem FINANCOVÁNÍ: 1 554 128,00 0,00 1 554 128,00 Celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ 39 168 842,99 647 639,42 39 816 482,41 Celkem VÝDAJE 39 168 842,99 647 639,42 39 816 482,41
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.4 Rozpočtu obce Těšetice 2022 dne 29.3.2022 <.>
<br> “";—___,r Starosta obce: Mgr.Jindřich Protiváňek— / _ \- \ Správce rozpočtu : XXXXX XXXXXXXXX KMM.- X B E C v Těšeticích dne 29.3.2022 T Ě Š ET ! C E p s.č.3 3 4 6

Načteno

edesky.cz/d/5301680


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz