« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtu obce na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO3.pdf [0,11 MB]
Obec Těšetice,IČ 00299545
<br> Rozpočtové opatření č.3 Rozpočtu obce Tes tíce na rok 2022
<br> PŘÍJMY
<br> 4112
<br> vv
<br> Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 310 000,00
<br> -5 200,00
<br> 304 800,00
<br> úprava příspěvku na správu OÚ r.2022 dle schv.rozpočtu
<br> 3612
<br> 2132
<br> |Přijmy z pronajmu ost.nem.věcí a jejich částí
<br> 240 000,00
<br> 5 200,00
<br> 245 200,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 310 000,00
<br> 5 200,00
<br> 315 200,00
<br> 6171
<br> 2310
<br> |Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
<br> 0,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> příjem z prodeje auta
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 49 000,00
<br> 20 000,00
<br> 69 000,00
<br> VÝDAJE:
<br> Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH
<br> Celkem PŘÍJMY
<br> 37 594 714,99
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 37 614 714,99
<br> 3631
<br> 5137
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 90 000,00
<br> -50 000,00
<br> 40 000,00
<br> 3631
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 107 000,00
<br> 25 000,00
<br> 132 000,00
<br> 3631
<br> 6121
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> X,XX
<br> XX 000,00
<br> 25 000,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 430 000,00
<br> 430 000,00
<br> 3745
<br> 5137
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 78 000,00
<br> 56 000,00
<br> 134 000,00
<br> org.157-akce Stromy pro T a Vojn <.>,č.1210400365,NPŽP
<br> 3745
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 417 000,00
<br> 243 000,00
<br> 660 000,00
<br> org.1S7-akce Stromy pro T a
<br> Vojn,č.1210400365,NPŽP
<br> 3745
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3 635 919,00
<br> 299 000,00
<br> 3 934 919,00
<br> 6221
<br> 5229
<br> Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
<br> 0,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> neinv.dar Člověk v tísni-Ukrajina č.4
<br> ROT
<br> 6221
<br> Humanitární zahraniční pomoc přímá
<br> 0,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH Celkem VÝDAJE
<br> Celkem SXXX Celkem 6XXX
<br> 38 849 842,99
<br> 20 779 804,99 18 070 038,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5301678

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz