« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Oznámení ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení ZUK (89.23 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br> Čj.: 159/2022/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 5.dubna 2022
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br>
<,> <.>,<,> a,<.>
<br>,<,> (dále jen „žadatel“) dne 31.3.2022 podali žádost o
povolení zvláštního užívání komunikací parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u
Kaznějova pro
<br> Napojení na stávající vodovodní a kanalizační řád pro novostavbu rodinného domu na
<br> pozemku parc.č.5/13 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
<br>
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání komunikace <.>
<br> Obecní úřad Rybnice jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o Umístění
přípojky vody a kanalizace pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č.306/9
v katastrálním území Rybnice u Kaznějova do komunikace a žádá účastníky řízení,aby své
námitky uplatnili do
<br>
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení
<br>
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů na Obecním úřadě Rybnice po předcházející telefonické dohodě v úřední dny:
úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin <.>
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jeho
doplnění <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního <.>
<br> razítka místostarosta obce
<br>
Obdrží:
<br> Účastníci
<br>
<,> a,<,>
<br>
Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov

Načteno

edesky.cz/d/5298538

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz