« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o povolení trhacích prací ,,Dálnice D4 Čimelice - Mirotice, SO 101

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o povolení trhacích prací ,,Dálnice D4 Čimelice - Mirotice, SO 101
Sp.zn.: SZ SBS 13449/2022
Č.j.: SBS 16302/2022/OBÚ-06
Váš dopis ze dne: 18.3.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
<br> V Plzni 13.4.2022
<br> Věc:
<br>
<br>
Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“)
byla dne 25.3.2022 doručena žádost podnikající fyzické osoby Lubomíra Polanského,se sídlem
třída Přátelství 1998,397 01 Písek – Budějovické Předměstí,IČ: 123 27 182 (dále jen
„žadatel“),o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu na stavbě „Dálnice D4 Čimelice -
Mirotice,SO 101“ v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Rakovice a Boudy.Žádost byla
podána na základě pověření od společnosti POLANSKÝ GROUP a.s <.>,se sídlem třída Přátelství
1998,Budějovické Předměstí,397 01 Písek,IČ: 276 33 896,ze dne 18.3.2022,která je
zhotovitelem zemních prací uvedené stavby.Stavební povolení pro stavbu „D4 Čimelice –
Mirotice“ bylo vydáno Odborem infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy dne
18.12.2020 pod čj.777/2020-910-IPK/21,s nabytím právní moci 9.7.2021 <.>
<br> Stavba dálnice D4 v úseku Čimelice – Mirotice km 65,5 – km 74,0 zahrnuje vytvoření
zářezů ve staničení km 70,67 – km 71,3 a km 73,15 – km 73,72,kde je počítáno s rozpojováním
hornin za použití trhacích prací <.>
<br> V bezpečnostním okruhu prováděných trhacích prací se budou nacházet následující
pozemky,nebo jejich části:
k.ú.Rakovice:
parc.č.990/2,1273/1,1416/1,993/7,920/18,920/19,920/21,959,968/1,972/4,993/5,953/2 <,>
920/27,934/3,968/3,843,920/12,920/36,934/1,934/2,993/4,920/16,968/2,972/1,993/1 <,>
994/3,994/1,920/13,920/15,934/5,846/1,846/2,920/17,934/8,848/1,994/4,993/6,1473/255 <,>
1473/56,1473/258,1473/259,1473/260,1473/261,1473/262,1473/263,1475/1,1475/2 <,>
1475/3,1475/4,1475/5,1475/6,1475/7,1475/8,1475/9,1475/10,920/25,972/3,975/2,993/2 <,>
993/3,920/26,934/4,964 <.>
k.ú.Boudy:
394/13,394/14,435/1,435/2,435/3,465/9,619,632,1137/8,1137/30,604,404,405/1,405/2 <,>
621,618/1,618/2,406/1,634,641/16,394/19,394/20,394/21,394/22,432/1,432/2,...

Načteno

edesky.cz/d/5297088

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz