« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Směrnice obce Klokočná č. 1/2022 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Směrnice obce Klokočná č.1/2022 -- Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> SMĚRNICE Obce Klokočná č.1/2022 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen „zastupitelstvo“) schválilo na svém zasedání dne 13.04.2022 tuto směrnici,která stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu <.>
<br>,Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> (1) Veřejné zakázky jsou všechny zakázky v hodnotě 0 Kč až 00 hrazené z veřejných zdrojů <.>
<br> (2) Postupy při zadávání veřejných zakázek upravuje Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek V platném znění (dále jen „zákon“) <.>
<br> (3) Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatně smlouvy mezi zadavatelem a
<br> dodavatelem,zníž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky,služby nebo stavební práce <.>
<br> (4) Zadavatel při postupu zadávání veřejných zakázek musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.Ve vztahu kdodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
<br> (5) Základním krokem při zadávání veřejných zakázek je stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky <.>
<br> (6) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části,stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí.Musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění,která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti <.>
<br> (7) Zákon dělí veřejné zakázky podle výše jejich předpokládané hodnoty v na: a) nadlimitní veřejná zakázka & 25 b) podlimitní veřejná zakázka š 26 c) veřejná zakázka malého rozsahu 5 27
<br> Směrnice obce Klokočná č.1/2022 — Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> Článek 2 Definice veřejné zakázky malého rozsahu
<br> (1) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka,jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky; a) na dodávky nebo na služby částce 2,000.000,— Kč (bez DPH) b) na stavební práce částce 6,000.000,— Kč (bez DPH) <.>
<br> (2) Za...

Načteno

edesky.cz/d/5297073

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz