« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OBEC KLOKOČNÁ
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná
<br> Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.1/2022
<br> o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
<br> jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Klokočná se na svém zasedání dne 13.4.2022 usnesením
<br> č.U-20-4/2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Část první
<br> Základní ustanovení
<br> Čl.1
<br> Obec Klokočná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku1
<br> možností jeho připojení na stavbu kanalizace vybudovanou obcí Klokočná (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> Čl.2
<br> Správcem poplatku je Obecní úřad Klokočná (dále jen „správce poplatku“)2.Při správě
<br> poplatku správce poplatku postupuje dle platné a účinné legislativy3 <.>
<br> Část druhá
<br> Předmět poplatku
<br> Čl.3
<br> (1) Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
kanalizace vybudovanou obcí Klokočná a nazvanou „Kanalizace a ČOV Klokočná“ (dále jen
<br> „stavba kanalizace“) <.>
<br>
1 1 §9 zákona č.151/1997 Sb <.>,o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),ve
<br> znění pozdějších předpisů
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> zákon o místních poplatcích
<br>
<br>
<br> (2) Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
platí poplatník,kterým je vlastník stavebního pozemku1 na území obce Klokočná,který je
<br> zhodnocen možností připojení na stavbu kanalizace <.>
<br> Čl.4
<br> Má-li k stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů,jsou povinny platit poplat...

Načteno

edesky.cz/d/5297072

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz