« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Rozpočtové opatření č.1I2022 ze dne 13.4.2022
<br> Na Výdaje Částka schválená Částka po změně.Pohyb 1031 5169 Pěstební činnost- Nákup ostatních služeb - Kč 25 301,10 Kč 1— 25 301,10 Kč 2219 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč X XXX 000,00 Kč * — 1 600 000,00 Kč 2321 5154 Odvád.a čištodpvod a nakládání s kaly — Elektrická energie - Kč 12 000,00 Kč !|— 12 000,00 Kč 2321 6121 Odvád.a čištodpvod a nakládání s kaly — Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX,XX Kč XX XXX 000,00 Kč 1.3 915 000,00 Kč 3399 5151 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - Studená voda - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3613 6121 Nebytové hospodářství- Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč + - 1 005 000,00 Kč 3745 5137 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1— 5 000,00 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč 540 000,00 Kč + 240 000,00 Kč 6171 5011 Činnost místní správy — Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 Kč 384 000,00 Kč $ 204 000,00 Kč 6171 5031 Činnost místní správy - Pov.poj.na soc.zab.3 př.na st.p.z.45 000,00 Kč 96 000,00 Kč $ 51 000,00 Kč 6171 5032 Činnost místní správy — Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 806,00 Kč 36 000,00 Kč 1— 18 194,00 Kč 6171 5363 Činnost místní správy — Úhrady sankci jiným rozpočtům - Kč 8 000,00 Kč 1— 8 000,00 Kč 6310 5141 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací - Úroky vlastní 350 000,00 Kč 450 000,00 Kč 1.100 000,00 Kč Výdaje zvýšení $ 1 976 495,10 Kč Odůvodnění Příjmy - _ 7154022,na : ',; f — aa"- ?.Jazz „„na-mmm“,_ !vešenodm: 76% I,„ 7.5 W Wan: 35.3.1232
<br> 212
<br> Rozpočtové opatření č.1I2022 ze dne 13.4.2022
<br> mn_
<br> 0000 4112 Příspěvek státu na chod obecního úřadu
<br> 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp <.>
<br> 2321 3111 Odvád.& čišt.odp.vod a nakládání s kaly » Příjmy z prodeje pozemků
<br> 3399 2321 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků - P...

Načteno

edesky.cz/d/5297067

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz