« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Rozpočtová opatření 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro-2851652431.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226 KEO4 1.9.7 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v18 000,001112 9 400,00 27 400,00
Daň z příjmů právnických osob31 400,001122 18 000,00 49 400,001)
<br> 49 400,00Celkem za Par: 27 400,00 76 800,00
Příjmy celkem 49 400,0027 400,00 76 800,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Platby daní krajům,obcím a státním49 400,0053656399 0,00 49 400,002)
49 400,00 Ostatní finanční operaceCelkem za Par: 6399 0,00 49 400,00
<br> Výdaje celkem 49 400,000,00 49 400,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 610 000,00111X XXXXX0000 628 000,0018 000,00 Daně z příjmů fyz.osobXXXXXXXX X XXXXX
730 000,00112X XXXXX0000 761 400,0031 400,00 Daně z příjmů práv.osobXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 49 400,00 1 389 400,001 340 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 0,00XXXX XXXXX6399 49 400,0049 400,00 Ostatní finanční operaceXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 49 400,00 49 400,000,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 24.03.2022
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> ad 1) daň z příjmu
ad 2) daň z příjmu
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1
ro-1692746022.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226 KEO4 1.9.6 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 2223 5154 ' 1 000,00 51,00 1 051,00 Elektrická energie radar Celkem za Par: 2223 1 000,00 51,00 1 051,00 Bezpečnost silničního provozu 2292 5169 1 100,00 -360,00 740,00 Nákup ostatních služeb 2) 2292 5329 60 000,00 830,00 60 830,00 Ost.neinvest.transfery veřejným Celkem za Par: 2292 61 100,00 470,00 61 570,00 Dopravní obslužnost veřejnými 3) 3631 5171 0,00 15 000,00 15 000,00 Opravy a udržování ' Celkem za Par: 3631 0,00 15 000,00 15 000,00 Veřejné osvětlení 4) 6409 5901 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Nespecifikované rezervy Celkem za Par: 6409 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem ' 619 300,00 0,00 619 300,00 '
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX Původní Změna Po změně Název 2223 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 1 000,00 51,00 1 051,00 Bezpečnost silničního 2292 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 61 100,00 470,00 61 570,00 Dopravní obslužnost 3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 62 000,00 15 000,00 77 000,00 Veřejné osvětlení 6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Ostatní činnosti jinde Výdaje celkem 681 300,00 0,00 681 300,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) navýšení EE ad 2) oso
<br> ad 3) oprava VO
<br> ad 4) snížení rezervy
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno WW fázy/' dne: 25.02.2022
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> X/X

Načteno

edesky.cz/d/5297029

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz