« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-8c7a5.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.2/2022
ze dne 13.4.2022
<br>
<br> Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: Prokeš Zbyněk,XXXXXXX XXXXX a návrhovou
komisi ve složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX
Usnesení č.Xb
ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2a
ZO schvaluje společnost Synpro s.r.o.jako vítěze výběrového řízení na „Nákup traktorové sekačky“ za cenu 519.700,- Kč
s DPH <.>
Usnesení č.2b
ZO schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Synpro s.r.o.Hlavní 406,Dolní Bojanovice
69617,IČO: 29228298,vítězem výběrového řízení na „Nákup traktorové sekačky“ za cenu 519.700,- Kč s DPH
Usnesení č.3a
ZO schvaluje společnost Swietelský stavební s.r.o.jako vítěze výběrového řízení na „opravu komunikace podporované
bydlení směr rybník“ za cenu 317.159,26,- Kč s DPH <.>
Usnesení č.3b
ZO schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Swietelský stavební s.r.o.<.> odštěpný závod
Dopravní stavby Morava,oblast Hodonín,Brněnská 42,69501 Hodonín,IČO: 48035599,vítězem výběrového řízení na
„opravu komunikace podporované bydlení směr rybník“ za cenu 317.159,26,- Kč s DPH <.>
Usnesení č.4
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o provozování vodovodů č.00283169/2022/Ju a Dohody
vlastníků provozně souvisejících vodovodů č.20221041/JU se společností VaK Břeclav a.s <.>,Čechova 1300/23,690 02
Břeclav,IČ: 49455168
Usnesení č.5a
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č.4877 v k.ú.Velké Pavlovice
Usnesení č.5b
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy na pozemek p.č.4877 v k.ú.Velké Pavlovice
s firmou Zeči spol.s.r.o <.>,Boleradice 426,691 12,IČO: 46991034 na dobu neurčitou za cenu 4500Kč/ha + daň z nemovitosti
dle platných sazeb <.>
Usnesení č.6a
ZO schvaluje propachtování pozemku p.č.2631/4 a 2631/5 v k.ú.Horní Bojanovice
Usnesení č.6b
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k ...

Načteno

edesky.cz/d/5296898

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz