« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška KÚPK - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační plánek (553.24 kB)
příloha k č.j.KRPP-41268-3/ČJ-2022-031106-46 ze dne 25.3.2022
<br>
2022-04-14T07:14:39+0000
Not specified
Veřejná vyhláška KÚPK - OOP (201.28 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/3844/22
Spis.zn.: ZN/890/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 14.4.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.4 písm.b)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě návrhu společnosti Agentura 4PRO s.r.o <.>,náměstí Míru 10 <,>
301 00 Plzeň,IČ 02615436,ze dne 12.4.2022
<br> s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77 odst.1) písm.b) zákona o silničním provozu <,>
po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň – venkov,dopravní
inspektorát,Anglické nábřeží 7,306 09 Plzeň,ze dne 25.3.2022 <,>
č.j.: KRPP-41268-3/ČJ-2022-031106-46,přechodnou úpravu provozu na pozemní
komunikaci – silnici I/27,k zajištění bezpečnosti silničního provozu,v souvislosti
s konáním akce „ Den ve vzduchu s Plzeňským krajem“ <.>
<br> - Dotčený úsek silnice I/27 mezi městem Plasy a obcí Rybnice,stanovení
dopravního značení a zařízení – podle předložené situace DIO
<br> - Doba platnosti: dne 30.dubna 2022 a dne 1.května 2022,vždy od 08.00 hod <.>
do 18.00 hod (mimo tuto dobu bude dopravní značení předepsaným způsobem
zneplatněno)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává
za následujících podmínek:
<br> - budou dodrženy podmínky dotčeného org...

Načteno

edesky.cz/d/5296877

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz