« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1_2022 - spol_skol_obv_ZS.pdf (PDF 332.39 kB)
Obec Dřísy ZASTUPITELSTVO OBCE
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č.1/2022 <,>
<br> kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy schvaluje a vydává dne 12.04.2022 usnesením č.5/3/2022 v souladu s ust.& 10 písm.d),š 35 a g 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a s ust.g 178 odst.2) písm.c) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy:
<br> Čl.1 Stanovení školského obvodu
<br> Na základě dohody uzavřené mezi obcí Dřísy a městysem Všetaty o vytvoření společného školského obvodu základní školy se touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje,že území obce Dřísy je pro školní rok 2022/2023 částí školského obvodu základní školy,jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všetaty — okres Mělník,příspěvková organizace,se sídlem: Komenského 375,277 16 Všetaty,IČO: 75033861,zřízená městysem Všetaty,a to pro poskytování základního vzdělání dětí v šestém až devátém ročníku základní školy <.>
<br>,Čl.2
<br> Učinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2022 a pozbývá platnosti a účinnosti dnem 30.6.2023 <.>
<br> XXXXX XXXXXXX starostka obce
<br> XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X.místostarostka obce X.místostarosta obce

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz