« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Rozpočtové opatření č.2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.2/2022
Doklad č.R0120221002 Rozpočtové opatření
<br> č.2l2022
<br> Připraveno dne 09.03.2022 Schváleno dne 09.03.2022 XXX XXXX _? Rozpočtová polgška ráži změny img; k datu Úpravy ŠL EZZ; Agggšměna An_0ýsledný UR 1122 0000 dppo obce dppo obce 100 000,00 0,00 41 730,00 221 730,00 6121 2212 stavby — silnice stavby — silnice 3 200 000,00 -36 000,00 500 000,00 3 664 000,00 6142 2310 nadlimitní věcné břemeno nadlimitní VB 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 5139 3314 materiál — knihovna materiál — knihe 0,00 4 000,00 12 000,00 16 000,00 5222 3319 neinvest.transfery spolkům grant TJ - kultu 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 6121 3326 stavby — kaplička tech.zhodn.-pomn 0,00 10 500,00 150 000,00 160 500,00 5222 3421 grant — spolkům grant děts.karne 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 5494 3421 grant — fyz.osobám grant drakiáda 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 5138 3639 zboží — kom.služby nákup zboží 15 000,00 0,00 35 000,00 50 000,00 5139 3723 materiál — tříd.odpad materiál — tříd.0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5169 5311 služby - městská policie služby — městská 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 5136 6171 tisk — veř.správa tisk — veř.správ 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 5168 6171 it služby — veř.správa it služby — veř.70 000,00 5 000,00 6 000,00 83 000,00 5182 6171 převody vlastní pokl.převody vlastní 80 000,00 0,00 70 000,00 150 000,00 5194 6221 věcné dary — humanitární pomOC'věcné dary — hum 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5362 6399 platby daní daně SR 180 000,00 0,00 —178 000,00 2 000,00 5365 6399 platby daní krajům,obcím a stdaně kr,obcim 0,00 0,00 221 730,00 221 730,00 5329 6409 ost.neinv.transfery — dso neinv.transf.Pob 9 000,00 0,00 66 000,00 75 000,00 8115 0000 Financování — změna stavů na b'ďyrovnáni 3 120 734,00 0,00 l 154 370,00 275 104,00 6121 2321 stavby — kanalizace stavby — kanaliz 130,00 0,00 129 870,00 130 000,00 6142 2321 nadlimitní věcná břemena nadlimitní VB 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Souhrn za doklad č.R0120221002 Rozpočtové opatření č.2!2022 Příjmy: zvýšení 41 730,00 - snížení 0,...

Načteno

edesky.cz/d/5295473


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz