« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 3 z veřejného zasedání konaného dne 13.4.2022 260,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 1.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 13.4.2022 od 17:30 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Horáka a pana
<br> Miroslava Kuchaře a zapisovatelku Lenku Vukovičovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo rozšířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtového opatření č.1/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.1/2022 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo účetní závěrku za rok 2021 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Inventarizační zprávu dle přiložených příloh za
rok 2021 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 6) Projednání schválení veřejnoprávní smlouvy - Středočeský Fond obnovy
venkova - program 2021-2024,Číslo žádosti: FRV/VEI/046473/2022,název akce:
„Sportovní a dětské hřiště v obci Vrbčany“
<br>
Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo veřejnoprávní smlouvu - Středočeský Fond
obnovy venkova - program 2021-2024,Číslo žádosti: FRV/VEI/046473/2022,název
akce: „Sportovní a dětské hřiště v obci Vrbčany“ <.>
<br>
Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Záznam o změně čísla položky ro...

Načteno

edesky.cz/d/5295260

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz