« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 3/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 21.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.3/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 21.března 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Zajíc,Hašek,Mlejnek
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXX a pan
XXXXX XXXXXX
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost
2.Dodávka nových herních prvků pro MŠ Řepníky – výběr firmy
3.Žádost o finanční dar Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka
4.Žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
5.Žádost o finanční dar Zdravotní klaun
6.MASSKCH přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů
7.Příspěvek na vývoz odpadní vody na rok 2022
8.Předseda kulturní komise – výše odměny a změny v komisích
9.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro
<br> Římskokatolickou farnost Luže na opravu zvonice u kostela sv.Vavřince <.>
Byla i domluvena veřejná sbírka pro podporu Římskokatolické farnosti na
opravu zvonice <.>
Hlasování: 4 pro,2 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 3/1/2022
ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Římskokatolickou
farnost Luže na opravu zvonice u kostela sv.Vavřince.Byla i domluvena
veřejná sbírka pro podporu Římskokatolické farnosti na opravu zvonice <.>
<br>
<br>
2.ZO vybralo a schválilo dodavatele v rámci zakázky s názvem: „Dodávka
nových venkovních herních prvků do MŠ Řepníky“,je dodavatel Bonita Group
Service s.r.o <.>,664 24 Drásov,IČ: 27738795,jehož nab...

Načteno

edesky.cz/d/5291671

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz