« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22041214190.pdf [0,04 MB]
Finanční úřad pro Olomoucký kraj V Olomouci Lazecká 545/22 dne
<br> 279 11 OLOMOUC
<br> Cj.: 728228/22/3100-11460-805743 Elektronicky podepsáno 08.04.2022
<br> XXXXXXXXXX XXXXX vedoucí oddělení
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 13.04.2022 do dne 13.05.2022
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 úterý od do XXXXXX od X:XX do XX:XX čtvrtek od do XXXXX od do
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj.728215/22/3100-11460-805743 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě 2 nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité
<br> hodin hodin hodin hodin hodin
<br> daně věci
<br> nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br> XXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK XXXX <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
<br> den po jeho zpřístupnění (& 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> kdy
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFR-D-41,o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
<br> v
<br> http://www.financnisprava.cz <.>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX vedoucí oddělení
<br> c.X/XXXX a na internetových stránkách Finanční správy České republiky

Načteno

edesky.cz/d/5291098

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz