« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce 2022
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Modlany
<br> Modlany 34,417 13 Modlany
tel.č.: 725 872 000 | e-mail: obec@modlany.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.3 Zastupitelstva obce Modlany
<br> konané dne 20.4.2022 v Věšťany 33 od 17:30 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu 3.zasedání zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu jednání 3.zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.Námitky k zápisu z 2.zasedání zastupitelstva obce
<br> 5.Kontrola usnesení 2.zastupitelstvo obce
<br> 6.Účetní závěrka za rok 2021 - MŠ
<br> 7.Návrh závěrečného účtu obce Modlany za rok 2021
<br> 8.Smlouva na rekonstrukci objektu č.p.18 Modlany
<br> 9.Smlouva - koupě 1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku 262/3 k.ú <.>
Suché
<br> 10.Smlouva o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Ústeckého kraje
<br> 11.Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s <.>
<br> 12.Záměr pronájmu,pachtu pozemku 400/10 k.ú.Kvítkov u Modlan
<br> 13.Rozpočtové opatření obce Modlany č.1
<br> 14.Strategický rozvojový dokument obce Modlany 2022_2030
<br> 15.Směrnice 1/2022 K poskytování darů k životním výročím občanů a
slavnostním příležitostem
<br> 16.Různé
<br> 17 <.>
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5290255

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz