« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
t)IŘ.b«\/‹
I
<br> 5-"'\v_(l\/\ V0' ' IL
<br> I
7 'ˇ
<br> _ -
ˇ“ “ “ 7
<br> u.ı.ı.___.ı.ı.ı.ı <,>
'.-.'.<.> '.-'L';=Tz'šzz`.fl;-'.-HL'-.'
<br> ' Ĺ 2 386 01 Strakomce Počet listů dokumentu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> á Mestsky urad Stra jl d
'
<br> '57 M.žøt'ż,-,nl us O ne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
r'/='~ˇ' 1 0‹=Ib0r d0Dra\/V z=,<.>.<.>.v,ż
'gl Velké náměstí 2 Č.edııaçfì_.<.> ı._.ı.<.> _.<.>./:il.<.>.<.>.<.> ;.<.>.<.>._ __; Ý
<br> '-: I-,` ˇ pracoviště Krále Jiřího Z Poděbrad 7 c ==* f f
Počet (jjsv€ı'/jl) příloh:.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Naše Č.j.: MUST/015520/2022/OD/Smit
Sp.Zn.: MUST/015520/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Telefon: 383 700 256.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
E-mail: tereza.smidova@mu-st.cz
<br> Datum: 7.4.2022
Vypraveno:
<br> \I I IV VEREJ NA VYHLASKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o provozu na pozemních
komunikacích") podle § 77 odst.1 písm.ˇ c) vzákona o provozu na pozemních komunikacích
a po předchozím písemném \/yjádření Policie CR-KR,DI Strakonice č.j.KRPC-48609-2/CJ-2022-020706
ze dne 6.4.2022
<br> S t a n O v u j e
žadateli:
<br> paní.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci v ulici Hradčanská ve Volyni <,>
Z důvodu částečné uzavírky místní komunikace v ulici Hradčanská ve Volyni <,>
<br> v rámci realizace kan...

Načteno

edesky.cz/d/5290218

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz