« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva kraje
06.04.2022 KUUK/054374/2022
<br> IHHHIHIIIHIIIIIIIHIIHIIIíílílíllíílíllíllllíl
<br> kuukesBS1d41ed
<br> Šlng.Jan Schiller;
<br> |
<br> šhejtman:Ž
<br> Datum: 6.4.2022 Číslo jednací: KUUK/054374/2022
<br> Nážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 14.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI.volebním období 2020 — 2024 na pondělí 25.dubna 2022 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Kra'.o úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> ŠPříIoha,„ Program 14.zasedání Zastupitelstva Usteckého krajegř
<br> strana 1 / 1
<br> 06.04.2022 KUUK/054376/2022
<br> Illjlllllllllllll|I||||II|I|||IIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> uukese61d4141
<br> Program
<br> na 14.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,VI.volební období 2020 - 2024 dne 25.4.2022 od 10:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje <.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určení zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje 5.2 Kontrola plnění usnesení
<br> 5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> 5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje - INF
<br> 6.1 Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.17/SML2654/SOPD/KH — město Terezín — změna termínu realizace projektu
<br> 6.2 Poskytnutí ůnančních dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2022
<br> 6.3 Dotační titul „PROGRAM 2022 na podporu nové techniky,výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č.239/2000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,ve zně...

Načteno

edesky.cz/d/5289023

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz