« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Závěrečný účet obce Heřmaň za rok 2021 schválený - viz příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

* zaverecny-ucet-obce-herman-za-rok-2021-schvaleny.pdf
8.KOMENTÁŘ
<br> Majetek a hospodaření ostatních právnických osob:
<br> Obec Heřmaň nemá založeny žádné právnické osoby
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací:
<br> Obec Heřmaň nemá založeny žádné příspěvkové organizace <.>
<br> Tvorba a použití peněžních fondů:
<br> Obec Heřmaň má zřízen peněžní Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále jen "Fond") jako fond
<br> účelového určení na dobu neurčitou.Zřízení fondu bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č.561 dne 28.6.2018 <.>
<br> Hlavním účelem "Fondu" je shromažďování vlastních finančních prostředků na realizaci obnovy vodohospodářského
<br> majetku z příjmů uskutečněných na základě smlouvy o pronájmu kanalizace a ČOV <.>
<br> Finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním účtě a činí k 31.12.2021 částku 361.375,39 Kč <.>
<br> Hospodářská činnost:
<br> Obec Heřmaň neprovozuje žádnou hospodářskou činnost <.>
<br> Inventury 2021:
<br> Inventura veškerého majetku,pohledávek,závazků a zásob obce,byla provedena na základě zákona č.563/1991 Sb <.>,o
<br> účetnictví.Inventurní komisi ve složení: XXXXX XXXXXX – předseda a členové XXX XXXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXX byly předloženy
<br> veškeré a úplné soupisy k provedení a následnému zhodnocení inventur,na jejichž základě nebyly zjištěny nedostatky a
<br> ani inventarizační rozdíly <.>
<br> Přijaté a poskytnuté půjčky:
<br> Obec Heřmaň neposkytla žádnou půjčku <.>
<br> Obec Heřmaň splatila dnem 31.5.2021 úvěr poskytnutý Českou spořitelnou v roce 2016 ve výši 3.000.000 Kč na výstavbu
<br> kanalizace a ČOV <.>
<br> Ke dni 31.12.2021 nemá Obec Heřmaň žádnou půjčku <.>
<br> Poskytnuté finanční dary a příspěvky
<br> V roce 2021 byly dle schváleného rozpočtu obce Heřmaň poskytnuty následující prostředky:
<br> Kč 10.000,- finanční příspěvek obci Nedabyle na zajištění činnosti jednotky SDH
<br> Kč 3.000,- finanční dar Českému svazu včelařů z.s <.>,zákl.Organizace Nová Ves
<br> Kč 5.000,- finanční dar na provozní náklady Základní a mateřské škole ve Stř...

Načteno

edesky.cz/d/5288627

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz