« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Veřejná vyhláška (MěÚ Sokolov č.j. MUSO/37249/2022/OŽP/ROST))

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška (MěÚ Sokolov č.j. MUSO/37249/2022/OŽP/ROST))
NĚSTSKÝÚŘADSOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> ČJSLOSPISU MUSO/36783/2022/OŽP/ROST Élslo lmNACl MUSO/37249/2022/OŽP/ROST čisto EVlDlzNČNl 461 Sl
<br> vv'Řlelr lng.Robin Štl'udl
<br> TíÍl 354 228 163.+420 720 979 115 E-MAIL robinstrudl©muvsokolovez
<br> DA'l'UM ] 1.04.2022
<br> OZNÁMENÍ
<br> Kanalizační řád stokové sítě Rovná
<br> ŽadateL VODÁRNA SOKOLOVSKQ s.r.o.„ sídlem Jiřího Dimitrova 1619,356 01 Sokolov (IČO: 08303088) dle Š“ |4 odst.3 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o vodovodech a kanalizacíclr).předložil dne 07.04.2022 žádost o schválení kanalizačního řádu pro stokovou sít' obce Rovná.Vlastníkem kanalizace je společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.<.> sídlem XXXXXXXXXX XXXX |XXX_ XXX XX Sokolov
<br> (lČOz XXXXXXXX).Provozovatelem kanalizace je společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO,s.r.o <.>
<br> Základní 0 is Veřejnou kanalizaci v obci Rovná tvoří oddílná Stoková síti.Recipientem je místní bezejmenný tok.Na slokove síti se nachází 38 kanalizačních přípojek a [ odlehčovací komora.Odlehčovací komora není umístěná na ČOV.ale nachází se na kanalizační stoce před ČOV.Současné znečištění na přítoku do ČOV reprezentuje 393 ekvivalentních obyvatel.Celková délka kanalizace v obcije | 660 metrů <.>
<br> K žádosti o schválení byl doložen kanalizační řád ve dvou výtiscích.Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dané věci dle 5 44 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád„ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád").Městský úřad Sokolov.odbor Životního prostředí.jako příslušný vodoprávní úřad dle 5 25 písm.b) a % 27 odst.2 písm.c) zákona o vodovodech a kanalizacích,a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle 5 30 odst.1 zákona o vodovodech a kanalizacích,v souladu s ustanovením š ll,& 25 a g" 144 správního řádu.tímto dle Š 47 správního řádu oznamuje zahájení správního řízení ve věci schválení kanal...

Načteno

edesky.cz/d/5288446

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz