« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-4.-aktualizace-zur-verejne-projednani.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
DORUČENÍ NÁVRHU 4.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOČESKÉHO KRAJE
<br>
A
<br>
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4.AKTUALIZACE
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
<br>
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále též
jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),v souladu s
ustanovením § 39 odst.1 stavebního zákona oznamuje,že byl zpracován návrh 4.aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje (dále též jen „4.aktualizace“),pro veřejné projednání <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že vzhledem k rozsahu návrhu 4.aktualizace ji není možno celou zveřejnit na
klasické úřední desce,je kompletní dokumentace návrhu 4.aktualizace včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území v elektronické formě v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu zveřejněna na
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-
jihoceskeho-kraje/4aktualizace-zur <.>
<br> V tištěné podobě je návrh 4.aktualizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihočeského kraje,odboru regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního
plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice,I.patro.Podrobné informace a odpovědi na dotazy poskytnou pracovníci oddělení územního
plánování (Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: snejdova@kraj-jihocesky.cz,Ing.Věra
Třísková,tel.386 720 205,e-mail: triskova@kraj-jihocesky.cz,Ing.X...

Načteno

edesky.cz/d/5286312

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz