« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Plnění rozpočtu v roce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu v roce 2021
<,>,VÝKAIZ |3Ro Hooouoceuí RLNĚNÍ r_zozpočTu UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU,DOBROVOLNYCH SVAZKU oací A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 12!2021
<br> Obec Dolní Pohled'; IČO 00640328; Dolní Pohled 11,Dolní Pohled,285 22 Právní lenna: Obec PMmět činnost Samý lc 31.12.2021.(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sadavení: 25.1.2022
<br> I.Rozpočtuvé přlimy
<br> Patagraí Položka Text Schválený rozpočet |?th W503; "“a"“ mě."" "
<br> a b 1 2 3 _ u?,Daň z pmmů fyzických osob placená plátci 300 000,00 300 000,00 250 870.95 83.62 1112 Daň z příjmů fyzidtých osob phoená poplatníky 2 000.00 16 400,00 16 357.13 99.74 1113 Daň z pfrpm'.fyzických osob vybíraná sážknu 29 000.00 42 600.00 42 339.11 99.50 1.121 Daň z |ň'lnů právnizkých osob 21.0 (111.00 358 (DODO 357 803.54 99.95 1122 Dázpifpnůplávniity'dlosohzaobce 5000000 5000000 2204090 “.(H 1211 Daň z přidané hodnoty 610 000.00 310 000.00 - 758 841,78 98,62 1340 Poplatek za provoz systému shromaždoúnísběrupřepravy 58 000,00 65 500,00 68 500.00 104.58 1361 Správní poplatky 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 1381 Daňzhazxdnídthersvýinknudikčídatěztedmidtýdlhet 6000.00 1250000 1179253 94.34 1511 Daň z nennv'ly'th věcí 180 (BOJI) 187 00011) 186 107.24 99.52 4111 Neinvestpiimansfery z všeob.pold.správy sráuozpoěm 0,00 49 090,00 49 689,42 100,00 4112 Nekupřinlansfefy ze st.msz fáma souhrnnotaavm 60 000,00 70 000,00 70 800.00 100.00 41.16 Osaní mm tr.!lsbty ze “napadu 011) O.Cl) 29 71411) 0.0) 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 XXXX XXX XXXX X X“ XXX,XX X XXX,XX X 004 905,80 97.15 1037 2111 Pnimyz podtymvání shžeb avýroblu'l 33 000.00 39 000.00 39 010,71 100,00 1037 2131 Pfůmy : pronájmu pozemků 1 000,00 96 000.00 92 721.08 96.58 1037 XXXX W fulica m 34 000,00 135 mm 132 348,7! 57.58 3613 2111 Pílmyz poskytmrání sllžeh a výrobků 1 00011) 1 (DOM) 0.00 0,(NJ 3813 moct Nebytové IlospolH'slvÍ 1 000,u 1 000,00 D.III (LN 3639 2131 Panyz pmlá'pm pozemků 011) 8 311100 8 234.00 99.20 3639 xm Komunál...

Načteno

edesky.cz/d/5285224

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz