« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice 6.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis DSO 6.4.2022.pdf [1,41 MB]
Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice dne 6.4.2022 18 hod
<br> Přítomni výbor: Bc.XXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXX,Roman Jand'ourek,Mgr.XXXXX XXXXXX,lng.XXXXXXXX XXXXX,lng.XXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X členů výboru-jednáníje usnášeníschopné Zapisovatel: ing.XXXXXXXX XXXXX,Ověřovatel zápisu: lng.XXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.daňový audit dotace MŽP
<br> 2.přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> 3.převod projektů na kanalizaci
<br> 4.DSO - provozování po volbách do obecních úřadů - koncesní výběrové řízení (možnost změny od 1.1.2023 ) - stav jednání S VOSkou
<br> — případně převzetí "statutára" Kbelnící
<br> 5.příspěvek obcí
<br> 6.oprava měření na ČSZ Kbelnice
<br> 1.daňový audit dotace MŽP
<br> — předseda seznámil výbor se závěry auditu
<br> — členové berou závěry na vědomí
<br> 2.přezkoumání hospodaření za rok 2021 — předseda seznámil výbor se závěry přezkoumání
<br> — členové berou závěry na vědomí
<br> 3.převod projektů na kanalizaci
<br> před převodem z majetků obcí na DSO je nutné ověřit poskytnutí dotace od kraje.Obec Brada-Rybníček dotaci neobdržel.Obec Kbelnice prověří.Následně potřebné zajistí předseda <.>
<br> výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 4.DSO - provozování po volbách do obecních úřadů — členové výboru prodiskutovali varianty možných řešení
<br> — předseda seznámil členy s tím,že nebude po volbách nových zastupitelstev obcí pokračovat ve funkci předsedy a s tím,že nebude ani členem výboru DSO <.>
<br> Svoji činnost ukončí po volbách k 31.10.2022,v průběhu října předá řádně dokumentaci DSO a seznámí nový výbor a nového předsedu DSO s agendou,která je nutná k řádnému chodu DSO <.>
<br> výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 5.příspěvek obcí
<br> obce uhradí plánovaný příspěvek v průběhu dubna
<br> výbor schvaluje poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 6.oprava měření na ČSZ Kbelnice
<br> — opravu objedná předseda,bude uhrazeno z fondu oprav Kbelnice
<br> | „9 Digitálně podepsal lng <...

Načteno

edesky.cz/d/5285135

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz