« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2021
Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem po konsolidaci
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem po konsolidaci
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br> Třída 8 - Financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br> Splátky úvěrů
<br> Změna stavu bank.účtu
<br> Financování celkem
<br> Přebytek (-) ztráta (+)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Hodíškov (výkaz FIN 2-12 M) <.>
<br> Náklady celkem:
<br> Výnosy celkem:
<br> Výsledek hospodaření:
<br> Základní běžné účty
<br> Pokladna
<br> Rezervní fond: obec nevytváří
<br> 19 380,00 Kč -9 209,00 Kč
<br> 3 953 021,24 Kč
<br> 4 469,00 Kč
<br> 747 000,00 Kč 1 517 373,00 Kč 1 497 595,60 Kč
<br> 101 300,00 Kč 2 367 089,24 Kč 2 367 089,24 Kč
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> 0,00 Kč 4 469,00 Kč
<br> 3 870 000,00 Kč
<br> -6 400 000,00 Kč
<br> 6 640 831,24 Kč 6 603 634,78 Kč
<br> 3 177 810,00 Kč
<br> -490 000,00 Kč 1 985 354,36 Kč
<br> 7 130 831,24 Kč
<br> 3 200 400,00 Kč
<br> 5 730 400,00 Kč
<br> Závěrečný účet obce Hodíškov za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> k 31.12.2021
<br> Plnění
<br> 0,00 Kč
<br> rozpočet
<br> 2 352 100,00 Kč 2 751 900,00 Kč 2 734 480,94 Kč
<br> 4 618 280,42 Kč
<br> 2 467 074,00 Kč
<br> 9 600 400,00 Kč
<br> 2 151 206,42 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 490 000,00 Kč -1 985 354,36 Kč6 400 000,00 Kč
<br> -1 985 354,36 Kč6 400 000,00 Kč 490 000,00 Kč
<br> stav k 1.1.2021
<br> 10 171,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> změna stavu r.2021
<br> Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> 1 994 563,36 Kč8 910 170,75 Kč
<br> 4 921 856,14 Kč
<br> 2 285 172,95 Kč
<br> 10 904 734,11 Kč
<br> stav k 31.12.2021
...

Načteno

edesky.cz/d/5283777

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz