« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - HZS - vypalování - leták

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (441.17 kB)
lulu "Wčistí' zahradu ohněm.zanlatí n'olrutu
<br> WÉGĚŽEB melamin malt De ia Ěulilá Manana) nad hm milu: zájmenem © mailni cenu ; nejmemenm (Biemme můílřajlílljíál mamma temenem mamutí we mimi menším BJĚFlIlDDBSů.:
<br> Každoročně s příchodem jara musí hasiči často vyjíždět k požárům,jejichž příčinou je vypalování suché trávy a spalování různých odpadů na loukách či zahradách.Tato „metoda“ zahradnické práce může vést až k neštěstím <.>
<br> Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby,se zřetelem na rozsah této činnosti,stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru <.>
<br> Spalování hořlavých látek včetně navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje <.>
<br> Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a ideálně spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,— kč popř.až do výše 1 000 000,- kč,pokud
<br> tyto osoby provozuji či nnosti s vysokým požárním nebezpečím <.>
<br> Fyzické osobě,která se dcpustí porušení těchto povinností,lze uložit
<br> pokutu do výše 25 000; kč
<br> Pálení hlásíme na HZS Králové-hradeckého kraje Operační středisko tel.č.: 950 530 100 nebo na následujícím odkazu https://palem.1zscr.cz/
<br> Nezapomínejte,při spalování látek přírodního charakteru na hromadách - musí provádět dozor osoba starší 18 let - oheň nesmí být ponechán bez dozoru <,>
<br> aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí - na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty,voda,hasící přístroje) - ohniště se může zřídit XXX v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů - po skončení pálení musí být oheň uhašen,popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou - pálení je možno provádět ...

Načteno

edesky.cz/d/5282904

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz