« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Valná hromada SK Libníč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na Valnou hromadu SK Libníč 22.4.2022 [0,12 MB]
9“ “‘00 Sportovni klub Libnié,2.5 <.>
<br> E 5‘ Libni§133,373 71
g} g IC: 227 28 562
<.> r '1‘ sk.l\bnic@seznam.cz
<br>.1033 <.>
<br> Véieué kolegyué <,>
Véieui knlegové <,>
fleuuvé sporlovuiho klllhll
<br> V souladu splamYmi smuovami svola’va’me timto Valuou lu'omadll fleufi
klubu.Valmi hromada se uskmeéui V pélek due 22.dubua 2022 0d 19.00 lmdm
VHOSPfidK‘P LibuiE,Obecui dfim Vbeuiéi 6p.85.Valné hrmuady 5e mohou
fléasmit Véichui éleuové klubu <,>
<br> Program: 1) zahz’ljeui
2) zpra'va o éiunosti khlbu za rok 2021
3) zpra'va o hospodafeni Za rok 2021
4) éumost V roce 2022
5) rozpoéet ua rok 2022
<br> 6) rfizué,diskuse
<br> Srdeéué zveme véechuy éleuy <.>
<br> Wkomxy" vybor
<br> ua Valné lu'omadé budou Vybil'aiuy ileuské pi'ispévky pro rok 2022 <,>

Načteno

edesky.cz/d/5282722


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz