« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Dolní Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Dolní Chodov
Město Loket T.G.Masaryka 1169 o 357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 9.schůzi konané dne 06.04.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodla o zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města Loket,ato:
<br> v k.ú.Dolní Chodov
<br> p.p.č.2665/46,orná půda,o výměře 2613 m2 dle GP č.2732—3284/2021
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Bližší informace: |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 07.04.2022 Sejmuto dne: 25.04.2022
<br> [\llěstog Loket
<br> ing.Kúš/Smolíková
<br> vedoucí odboru majetku města
<br> Příloha: GP č.2732-3284/2021
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Oza-ruceni | Výměra parczly ] Druh pozemku Oznahnl Vyměra parcely Druh pozemku Typ sm.-by zp.),Porovnání se stavem em eng právních vztahů pozemku Í_ _ __ ) __ pozemku ' "n'-Br" Dil přechali : potom:/u Čislo listu Výměra dilu Označenl parc.custom 1.- __ Způsob vyu-lili parc cislom Á__ ___ _._ _ Způsob využ/tr Způsob využili výměr označena/m v vlaslnrclvi V 7_ dilu : ha 1117 ha.' m: kauslm dřívějšl poz.na m,[ mmowtoaM 2665/15 * 4 27 orná půda 2665/15 4 27 orná půdaj 0 8438 2665/31 4 43 88 orná půda 2665/31 4 ' 17 75 orná půda J 0 2565/31 3796 4 17 75 _ _ _ 2555/46 26 13 ornápúdal _ 2 2565/31 3796 _ _ g_BL 12 — ] 4 45 15 4 43 15 | '
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) !( parcelám nového stavu Parcelní čislo podle Kód Výměra BPEJ Parcelní číslo podle K a d Výměra BPEJ kaiastru zjednodušené na dilu kataslm zjednodušeně na dllu nemovitosti evidence BPEJ ha m2 parcely namwttosti evidence BPEJ ha _ m1 parcely 2665/15 55411 1 51 56811 3 * 76 2665/31 55301 3.211 59 1 56811 ' 811 119 * 55411 _L 10 552111 * * s 97 2665/46 - 56811 _ 15 37 55411 *“ * 11:1 26
<br> Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle 550 odstll písm.a) katastr...

Načteno

edesky.cz/d/5282037


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz