« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Sdělení Nový Bydžov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení Nový Bydžov (324.8 kB)
Městský úřad Nový Bydžov
<br> Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
<br> Masarykovo náměstí 1,504 01 Nový Bydžov
<br>
<br>
<br> Č.j.: NB-V/7855/2022/Paj Nový Bydžov,dne 4.dubna 2022
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXX,MBA,tel.: XXXXXXXXX
e-mail.: pavelka@novybydzov.cz
<br>
Stavebník:
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
<br> pověřená Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Sdělení
Seznámení s podklady rozhodnutí
<br> Dne 20.8.2021 podala ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874,Děčín IV-Podmokly <,>
<br> 405 02 Děčín 2 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí a o povolení výjimky z § 24 odst <.>
<br> 1 vyhlášky č.501/2006 Sb.na stavbu:
<br> „IE-12-2005585 Nový Bydžov – Staré Místo,V1114 – nové vedení 110kV“
<br>
<br> (dále jen „záměr“) na pozemcích:
<br>
katastrální území Hrobičany
<br> pozemková parcela číslo 390/12,390/26,390/27,390/43,390/45,390/61,522/3,522/4,538/8,538/9 <,>
538/10,602/1,602/5,602/6,602/9,602/12,602/15,602/17,602/19,602/24,602/25,602/26,602/27,602/37 <,>
602/38,602/41,602/42,602/44,602/68,602/70,602/71,602/72,602/74,602/75,602/76,602/86,637
<br> katastrální území Chotělice
<br> pozemková parcela číslo 187/2,189,190,191/3,244/3,244/4,244/5,244/6,244/7,244/8
<br> katastrální území Jičíněves
<br> pozemková parcela číslo 118/47,118/48,118/49,118/50,358/2
<br> katastrální území Kostelec u Jičíněvsi
<br> pozemková parcela číslo 542,543,544,545,546,564
<br> katastrální území Kozojedy u Žlunic
<br> pozemková parcela číslo 399,400
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: NB-V/7855/2022/Paj 2
<br>
katastrální území Křičov
<br> pozemková parcela číslo 959,962,965,967,969,972,975,976,1001,1010,1012,1013,1014,1016 <,>
1017,1020,1021,1022,1033,1046,1047,1048
<br>
katastrální území Liběšice
<br> pozemková parcela číslo 1129,1135
<br> katastrální území Nemyčeves
<br> pozemková parcela číslo 332/11,332/12,332/13,332/18,332/19,332/22,332/26,332/28,332/31,332/36 <,>
332/37,332/42,...

Načteno

edesky.cz/d/5281390

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz