« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 39/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 39/2022
OOP.pdf
<br>
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br>
Oddělení dopravně správních agend
<br>
Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br>
pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br>
Spis zn.: MMPr/037365/2022/MlI Přerov,dne 5.4.2022
<br>
Č.j.:
<br>
Vyřizuje:
<br>
Telefon:
<br>
E-mail:
<br>
MMPr/067103/2022/MlI
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
XXX XXX XXX
<br>
iveta.mlcochova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
39/2022
<br>
Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br>
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),oprávněný ke stanovení přechodné
<br>
úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně
<br>
přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - § 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích v okr.Přerov v rámci stavební akce
<br>
„Stavební úpravy krajských silnic po dostavbě D1-0137“
<br>
Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,na
<br>
základě písemného návrhu KARETA s.r.o <.>,IČO 62360213,Krnovská 51,792 01 Bruntál 1 <,>
<br>
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO 27848116,Pavelkova 222/2,779
<br>
00 Olomouc 9 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 23.2.2022,po projednání s Policií České republiky <,>
<br>
Krajským ředitelstvím Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Pře...

Načteno

edesky.cz/d/5280193

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz