« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
l l'lí l '-.<.> ›-"`-ˇ“-~ -~-----_ _„.<.> __,_`“"“""`-'in--.<.>.<.> _____ __* ı Ĺ._ Í É-W -»'->Í;'Ĺ.f.<.> ì`;.<.> 1',<.>._.<.> 'L"f;L.<.> ' _“.:_ Í' ˇ' 1 M“ či ko) '15 7" O C-D zz U `l` fi S ŠI 50') n zì :-F` 2I 11% 5:: ;r\› ;ı\› ø T2 L ?:" ' :Ĺ -.<.>._.<.> __`__ _ __,ÍÍí”ÄÝ” Městský úřad Strak _ á 0db0rd0Dra\/V -__._ “"0 H-uıııgi-kg* Veıké náměstí; ĉ`‰ ~z_--_-.-._ _,__._.<.>.<.>.<.>.<.> 386 01 5tľöl<0I1ICe Mv `“"`“=“~`~“““~~~-P--~ ~~‹-«~-ı I O *n ' Q O QO 1 ı 44.n V 7.4 I ~ ıı eb `,M011 L › I ' q._ -v Ě ıııifios 4,H Í Ě I Ě I n 'U.\ ~ 1.<.>.“ ' ` V ex 'É '‰'° “` ““'ı '~'n.nn mi \\ š 1- 'P1.'*f+ _,ıııııvııııı 1 _,~‹ " ˇ ' \ n - "Š 26'* -1.1.6._ 1.<.> 7: `n*.I _ Q „Ě q n vn v v n v ›\›fl“-'“A"^°" nv: 6"- II \\ 1.\` non:-‹|Iı*‹ WII flııt O.\ \v \",<,> 1 / <.>,0 'FV 4311.y _ 4%.<.> -Q ` fl.n,1 I O.Í QŰÍ <.>,0 0,° O' O ĎQI I I směr _.O I' Q I Zechovıce ıııı11os ° I ' " ' ' ' 'O I O 5) 1:1) xs?.I I I I HIP _ _" 0.“1ˇ1.›ı.ı 0-._* 'vz1'.'v Sl 'li ı.i - ~ směr 08.03.2022 10:11:49 SH' u„ı-IP hl \.a`“ ' M: / O směr ` 1"- Prachatlce - '.A' \n\ı~nnı,1 L Ú'.1 \ ę z 1 "41' O' \\ IK144 I'.<.>.1 ~ `251 " / `-.L \ W' F 1 ıulì ı.` ˇ( Dočasná neplatnost ıüvıjlctch ıvtsiych au,“ ť doprıvnlciı :nıćık tıudı provıdını ' ' * ‹v łlırtmıti k ł č ' '~z,g.<.>.v.<.>.<.>."Ji'171'fl`ì'$.<.> 1.<.> °{'" °ˇ'” '""'" " knnout aktuúlnl nıplıtnó cllı.Úplná uzavírka silnice I/4 náměstí Svobody ve Volyni a MK Čelakovského ve Volyni.okres Strakonice.Objížđka uzavřeného nıista.Dočasné zřízení autobusové zastávky na silnici II4.DIO - Volyně pouť ° 51 por XXXXXXXX XXXXXX.DìS ı - Vimperk silnice I <.>,I| <.>,III.trida UÍWN P0409!!- pđ.Jlbsilv Kıtfl.DS MUECEMWUWY uzavírka I-4 nám.Svobody,MK Čelakovského Důvod.Zı ıpıhfıost vyhdııvınl I stávající svislé DZ n n n n øhjızdnáırasa 1,1 žŤ^Í*Íi \ı ıı ':§š,§:\â,`i\ \\ 1 / I \ ˇ I' Í ‹`‹r.;ˇ- <.>,<,> ‹ '-ˇ;ˇ› ˇ“ z„ Š z 1 Dpčasnš umístěný označnik Š ł ' ' i _N _C`^_O> 0> >uOn°>w _aWwENE OUmC=W Nˇ____>NN3 flE_a: ø A \ Ě“ mý \ Ů \ __v HQ _ Q“ n qo ` »Ř \ \ NW“ ˇ_____ _...

Načteno

edesky.cz/d/5280176

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz