« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 3-2022.
USNESENÍ č.3/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 30.3.2022
<br> Přítomno: 6 členů OZ (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání:
<br> 1 <.>
<br> Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu Jiřího Cerala a XXXXX Abrahama a program zasedání <.>
<br>.Vyhodnocení výběrového řízení č.I/2022 „Oprava místních komunikací v obci
<br> Hvozdnice“ — rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
<br> Dle vyhodnocení od zpracovatele výběrového řízení Ing.Vláška je nevýhodnější nabídka od firmy Borta s.r.o.za cenu ? 997 475,64 Kč bez DPH.Starosta obce Jan Spicar byl pověřen podpisem smlouvy s vítězným uchazečem <.>
<br> Podrobnosti viz příloha číslo 1 k zápisu ze dne 30.3.2022 <.>
<br> „Akční plán rozvoje na rok 2022“
<br> Jedná se o aktualizaci schváleného rozvojového plánu obce na roky 2021 — 2030 — dle průběžných příprav a aktuálního stavu.Akční plán rozvoje na rok 2022 bude vyvěšen na obecních stránkách.Podrobnosti viz příloha č.2 k zápisu ze dne 30.3.2022 <.>
<br> Smlouvu o zřízení věcného břemene — vodovod a kanalizace RD Jih
<br> Schváleno dle předložené smlouvy.Starosta obce XXX XXXXXX byl pověřen podpisem smlouvy <.>
<br> Vyhodnocení záměru č.1/2022 — Pronájem budovy pohostinství se dvěma bytovými jednotkami v obci Hvozdnice <.>
<br> Dne 16.3.2022 dorazila jedna nabídka zájemce: XXXX XXXXXXX — nájemné za pohostinství XXXX Kč/měsíc & za bytové jednotky 8500 Kč/měsic — podrobnosti viz příloha č.3 k zápisu.Starosta obec Jan Spicar byl pověřen podpisem smlouvy s vítězným uchazečem <.>
<br> Fakturaci za zpracování geometrického plánu pro věcné břemeno * vodovod a kanalizace RD Jih
<br> Fakturaci za „Dokončení & opravu veřejného osvětlení v obci Hvozdnice — Letapa“ za měsíc Březen — cena 584 575,66 Kč včetně DPH <.>
<br> Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací <.>
<br> Jedná se o dohodu mezi obcí a VAK Hradec Králové a.s.o provozování ...

Načteno

edesky.cz/d/5279958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz