« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. Nadlesí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k. ú. Nadlesí
Město Loket T.G.Masaryka 1169.357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 24.schůzi konané dne 8.9.2021,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodla o zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města Loket.a to:
<br> v k.ú.Nadlesí:
<br> p.p.č.951/47,ostatní plocha,části o výměře 11 m2 dle GP č.254-178912021 <.>
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Bližší informace: 1.patro — odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 6.4.2022
<br> Sejmuto dne: 22.4.2022 FRA—áste [ oket ! i z.<.>
<br>.5 <,>
<br> fu.—_—
<br> v 4
<br> Ing.Katě/hf XXX XXXXXXXXX vedoucí odboru majetku města
<br> Příloha: GP č.254-1789/2021
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Novy' stav Označení Výměra parcety Druh pozemku Dznačeni Výměra parcely DMT pozemku Typ stavby Způs.POWVDÉHI se “mm evidence PfáVI'IÍCh vztahů pozemku pozemku WČGHÍ Dil přechází z pozemku Číslo istu Výměra dílu ÚZHBČBHÍ par:.číslem Způsob využili parc,čislem Způsob využití Způsob využití výměr označeného \: vlastnictvi dílu ha \ m2 na m2 katastru dřívější poz.ha ; m ; 1 nemovitostí evidenci 10512 : 31 53 zahrada 105/2 : 3: 53 zahrada o 210 : : 951/1 : i 16 M.<.>.95111 1 l 5.stl.52?41„1.<.>.<.> 0 951/1 1 I : 5 1 : 951/47 : : 11 11,33; 0 95111 1 : [ 11 937/1 [ : 23.<.>.—“"'— 987/1 1 l 28 AL 0 1 : : 992 l 61 45 ——L 992 1 si 45 „m o 992 1 l s: 45 celá 103613 : 761 45 —'„„'P'— 1030/3 : 73: 45 —%:„:—L 0 1 : l : 86: 87 : 86: 87 : :
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
<br> Parcelní číslo podle Kód Výměra BPEJ Parcelní číslo podle Kód Vy'měra BPEJ
<br> katastru zjednodušené na dílu kataslm zjednodušené na dilu
<br> nemovitosti evidence BPEJ ha m; parcely nemovitosti evidence BPEJ ha ; m2 parcely 10512 83424 Ě 3 ! 35 l 1 83716 1 I 18 I )
<br> Zpřesnění geometrického a polohového urče...

Načteno

edesky.cz/d/5279078


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz