« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-390bb.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.2/2022
<br>
dne 13.4.2022 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Výběrové řízení na nákup traktorové sekačky
3.Výběrové řízení na opravu komunikace od Podporovaného bydlení směrem k rybníku
4.Smlouva o provozování vodovodů č.00283169/2022/Ju
5.Záměr na propachtování pozemku p.č.4877 v k.ú.Velké Pavlovice
6.Záměr na propachtování pozemků p.č.2631/4 a 2631/5 v k.ú.Horní Bojanovice
7.Záměr na propachtování pozemků p.č.1225/4,1225/10 a 1225/1 v k.ú.Horní Bojanovice
8.Záměr na propachtování pozemků p.č.2629/258,2629/260,3748/6,2629/269 a 2629/160 v k.ú <.>
Horní Bojanovice
9.Žádost o pronájem pozemku p.č.3857
10.Dotace a dary z rozpočtu obce
11.Různé (rozpočtové opatření 3/2022)
12.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 5.4.2022
Vyvěšeno v elektronické podobě: 5.4.2022
<br> Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5277545

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz