« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet DSO Pod horou rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO Pod horou rok 2021
Licence: DFZR XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Pod Horou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 14.02.2022 14h30m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/6
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70827052
<br> název Dobrovolný svazek obcí Pod Horou
<br> ulice,č.p.Tučapy 19
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 39126
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724190324
<br> fax
<br> e-mail dsopodhorou@seznam.cz
<br> WWW stránky http://www.tucapy.cz/dso-pod-horou/ds-8610/p1=8231
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 14.02.2022 14h30m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/6
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 180 000,00 180 000,00 175 815,00
<br> Příjmy celkem 180 000,00 180 000,00 175 815,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 180 000,00 180 000,00 175 815,00
<br> 0000 Bez ODPA 180 000,00 180 000,00 175 815,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 180 000,00 180 000,00 175 815,00
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5277242


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz