« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Zápis do 1. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis do 1. třídy
INFORMACE O ORGANIZACI A PRÚBĚHU ZÁPISU
<br> Zápis proběhne v pátek 8.dubna 2022 Od 13:00 do 17:00.v souladu s 5 36 Odst.4,zákona č.561/2004 Sb <.>,O předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> V případě nutnosti je možné vyhlásit náhradní termín na základě domluvy s ředitelstvím školy <.>
<br> Rodiče sis sebou přinesou:
<br> rodný list dítěte <,>
<br> kartičku zdravotní pojišťovny <,>
<br> občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o svěření dítěte do péče u pěstounů apod.),rozhodnutí o odkladu školnídocházky,pokud bylo v minulém roce vydáno <.>
<br> Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem <.>
<br> K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti,které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8.2022 a děti,kterým byl v předchozím roce povolen odklad školnídocházky <.>
<br> Při zápisu rodiče podepisují „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání".Rodiče mohou též k zápisu využít elektronického formuláře k přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání.Rodiče tak nemusí pracně vyplňovat několik tištěných formulářů,ve kterých se některé údaje opakují.Žádost O přijetí k základnímu vzdělávání podepíše zákonný zástupce při zápisu <.>
<br> ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
<br> Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé svému věku lze podle 5 37 odst.1 školského zákona odložit začátek povinné školní docházky O jeden školní rok na základě:
<br> 1.2.3 <.>
<br> Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení Odborného lékaře nebo klinického psychologa <.>
<br> Dokumenty z bodu 2.a 3.doloží zákonný zástupce nejpozději 30.června 2022 na ředitelství školy.V opačném případě bude vydáno rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce <.>
<br> ROZHODNUTÍ o PŘIJETí/NEPŘIJETí Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k...

Načteno

edesky.cz/d/5277241

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz