« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná - 13. 4. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61,251 64 Mnichovice
Tel: +420 222 352 065,e-mail: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná <,>
<br> svolaného starostou obce Ing.Miloslavem Rovným <.>
<br> Místo konání: Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné
<br> Doba konání: 13.4.2022 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) OZV č.1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná
<br> 7) Směrnice č.1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> 8) Kanalizace a ČOV Klokočná
<br> • Informace o postupu prací
<br> • Změny – dodatky ke smlouvám
<br> • Připojování nemovitostí
<br> 9) Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 10) Různé
<br> • Čistý Ladův kraj
<br>
<br>
UPOZORNĚNÍ:
<br> Z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu bude pořizován zvukový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.4.2022 Sejmuto z úřední desky dne: 13.4.2022
<br>
2022-04-04T18:06:30+0200
Ing.XXXXXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5276015

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz