« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
JID: PCR17ETRfo97896350
<br>
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
<br>
<br>
<br> Č.j.KRPE-60176-11/ČJ-2021-1700IY Pardubice 24.března 2022
<br> Počet stran: 2
<br>
<br>
<br> Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice
<br>
Tel.: 974561306
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32
<br> 380.4688.97906695
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst.2 písm <.>
b) a odst.5 zákona č.119/2002 Sb.o střelných zbraních a střelivu,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle
ustanovení § 25 odst.1,2 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),že dne 21.4.2021 v obci Řepníky č.p.80 při rekonstrukci
podlahy byla nalezena:
<br> - zbraň - samonabíjecí pistole zn.Fémaru fegyver ES GFPGYAR RT 37M s výr <.>
číslem: 129538 se zásobníkem,včetně koženého dobového pouzdra <,>
<br>
která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje,Odbor služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál,Jana Zajíce 946,530 12 Pardubice <.>
<br> Vzhledem k tomu,že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci,vyhlašuje se veřejnou vyhláškou
v souladu s ustanovením § 25 odst.1,2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věci
jejímu vlastníkovi.Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění
majitele.Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,Na Spravedlnosti 2516,530 48
Pardubice a v místě nálezu na úřední desce obce - Obec Řepníky,IČ: 00270865,se
sídlem Řepníky č.p.34,538 65 Řepníky.Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě <,>
bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst.3 zákona
o zbraních a střelivu,předm...

Načteno

edesky.cz/d/5275993

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz