« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.35/2022 ze 25.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_25_03_2022_final.pdf [0,33 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis včetně usnesení č.35/2022 ze zasedání dne 25.3.2022 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.35/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 25.3.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX (příchod v XX:XX hod.),XXXXXXXX XXXXXXX (příchod
<br> v XX:XX hod.),XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: 0
<br> Zahájení zasedání: 18:19 hodin
<br> Ukončení zasedání: 20:34 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání záměru prodeje,pronájmu,smlouvy – vrtaná studna Chaloupky
<br> 5) Veřejné osvětlení v obci – revize,nabídky
<br> 6) Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s <.>
<br> 7) Smlouva Povodí Moravy
<br> 8) Různé
<br> 9) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 7 členů zastupitelstva obce <,>
<br> a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést diskusi
<br> k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Poté spolu se zastupitelem obce
<br> Danielem Mudrochem navrhli jeho doplnění o body týkající se smlouvy o smlouvě budoucí –
<br> věcné břemeno – XXX XXXXX,určení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období <,>
<br> zajištění nutného vybavení pro dočasné ubytování lidí postižených válečným konfliktem
<br> a pravidel pro zveřejňování příspěvků jiných organizací a občanů na webových stránkách
<br> obce.Starosta obce předložil následující návrh nového programu jednání <.>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovate...

Načteno

edesky.cz/d/5274744

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz