« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Zveřejnění záměru směny pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

gp-00529-8-2022.pdf
91/1 55800 394
<br> 91/6 55800 31
<br> 154/12 neevidováno 1
<br> 154/13 neevidováno 29
<br> 154/14 neevidováno 25
<br> 158/4 55800 441
<br> 158/6 55800 4
<br> Parcelní číslo podle
<br> katastru
<br> nemovitostí
<br> zjednodušené
<br> evidence
<br> Kód
<br> BPEJ
<br> Výměra
<br> ha m
<br> BPEJ
na dílu
parcely2
<br> Parcelní číslo podle
<br> katastru
<br> nemovitostí
<br> zjednodušené
<br> evidence
<br> Kód
<br> BPEJ
<br> Výměra
<br> ha m
<br> BPEJ
na dílu
parcely2
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
<br> 86/1 0259
ostat.pl <.>
<br> ostat.komunikace 86/1 0159
ostat.pl <.>
<br> ostat.komunikace 2 86/1 1 0159
<br> 89 323 zast.pl.89/1 133 zast.pl.bez čp/čevýroba 2 89 304 133
<br> 89/2 19 zast.pl <.>
vod.dílo
hráz pod 2 89 304 19
<br> 91/1 814 zahrada 91/1 394 zahrada 2 91/1 154 394
<br> 91/4 4
vodní pl <.>
<br> tok umělý 2 91/1 154 4
<br> 91/5 7 vodní pl.tok umělý 2 91/1 154 7
<br> 91/6 31 zahrada 2 91/1 154 31
<br> 154/1 5648*2) vodní pl.tok umělý 154/1 8947
vodní pl <.>
<br> tok umělý 2 154/1 1 8947
<br> 154/9 14
ostat.pl <.>
<br> jiná plocha 2 86/1 1 1 a
<br> 154/1 1 13 b
<br> 14
<br> 154/12 1 zahrada 2 154/1 1 1
<br> 154/13 29 zahrada 2 154/1 1 29
<br> 154/14 25 zahrada 2 154/1 1 25
<br> 158/1 8135
ostat.pl <.>
<br> ostat.komunikace 158/1 7235
ostat.pl <.>
<br> ostat.komunikace 2 158/1 1 7235
<br> 158/6 10*1) zahrada 2 158/1 1 9 c
<br> 158/4 1 0.34 d
<br> 9*1)
<br> 158/4 441 orná půda 158/4 441 orná půda 2 158/4 1 441
<br> 96521 98521
<br> *1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.7b přílohy katastrální vyhlášky) u dílů nové parcely č.158/6
<br> *2) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6a přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely č.154/1
<br> ha m 2 ha m
2
<br> Výměra dílu
<br> Výměra parcelyOznačení
<br> pozemku
<br> Způs <.>
<br> určení
<br> výměr
<br> Porovnání se stavem evidence právních vztahů
<br> Číslo listu
<br> vlastnictví
<br> Označení
<br> dílu
<br> Díl přechází z po...
vyhlaseni-zameru-smeny-pozemky-v-lokalite-u-mlyna.pdf
OBEC VIDOV
<br>
Vidov 51,370 07 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění záměru směny pozemků
<br>
<br>
Obec Vidov zveřejňuje v souladu s §39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích záměr směny
<br> pozemků:
<br>
<br> Jedná se o pozemky p.č.154/12 o výměře 1 m2,p.č.154/13 o výměře 29 m2 a p.č.158/6 o
<br> výměře 10 m2 dle GP č.529-8/2022 v lokalitě „U mlýna“ <.>
<br>
<br> Tento záměr musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce OÚ před
<br> projednáním v obecním zastupitelstvu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vidově dne 4.4.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
Příloha: GP-529-8/2022
<br>
<br>
<br>
<br> Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny
724 181 747 info@vidov.cz 00581917 KB Č.Budějovice PO 830-1230,1700 -1900
386 466 000 č.ú.33421231/0100 ÚT,ST 830-1230
ČT 1300 – 1800
<br>
<br>
Vyvěšeno:
<br>
<br>
<br>
<br> Staženo:

Načteno

edesky.cz/d/5274389

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz