« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Mikroregion Kosířsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C250i22040410240.pdf [3,06 MB]
Mikroregion Kasfizsxo
<br> Obce MK: Drahanovice,Hněvotín,Luběnice,Lutín,Olšany u Prostějova,Slatinice,Slatinky,Těšetice a Ustín
<br> Mikroregion KOSÍŘSKO IC: 70945012
<br> Návrh dokumentu:
<br> ZÁ VĚREČgvvÝ ÚČET Mikroregionu K OSIRSK 0 za rok 2021
<br> š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> Třída 1 — Daňové př1_—jmy 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 2— Nedaňové příjm_y 633 825,00 772 860,00 794 446,00
<br> Třída 3 — Kapitálové příjmy 0,00 _ _ __0_,QO_ _ 0,00_ Třída 4 — Přijaté transfery 1 288 900,00 1 810 100,00 1 810 100,00 Příjmy celkem 1 9922 725,00 2 582 960,00 2 604 546,00
<br> Třída 5 — Běžné výdaje 1 950 000,00 2 412 635,00 2 119 310,75
<br> Třída 6 — Kapitálové výdaje 530 000,00 946 272,00 804 104,06
<br> Výdaje celkem 2 480 000,00 3 358907,00 2 923 414,81
<br> Třída 8 — financování:
<br> Změna stavu krátkodobých 557 275,00 775 947,00 318 868,81 _ rostředků na BÚ (8115)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy V příloze — výkaz FIN 2-12M Včetně dalších příloh.Vše bude vyvěšeno na úřední desce Mikroregionu KOSÍŘSKO <.>
<br> 2) Stav účtů a účelových fondů
<br> Zůstatky na účtech Mikroregionu KOSÍŘSKO k 31.12.2021: 0 Základní běžný účet 238 623,77 Kč.Účelové fondy 0,00 Kč
<br> 3) Příspěvkové organizace Mikroregion KOSIRSKO není zřizovatelem příspěvkové organizace <.>
<br> Přílohy: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 — 12M k 31.12.2021 2) Rozvaha k 31.12.2021 3) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 4) Příloha k 31 12.2021 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DS obcí Mikroregionu
<br> KOSÍŘSKO za rok 2021 _,__ Mlkroreglon KOSH <.>,- fx,<,> ///,Dne: 31- 3- 2022 Těšetice č p.75 7'3 2%? AA WW IČO: 7094501Hana Roz: ' alová Schváleno na VH MK dne 1.4.2022 předsedkyně MK
<br> Zveřejněno dne 4.4.2022
<br> Ing.Bc.XXXX XXXXXXX účetní MK
<br> __ _*íí „___ -— - —-.»?/
<br> Ministerstvo financí
<br>,<,>,VÝKAz PR...

Načteno

edesky.cz/d/5274041

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz