« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Loket - kulturní akce Amfiteátr Loket 2022 - NÁVRH přechodné úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Loket - kulturní akce Amfiteátr Loket 2022 - NÁVRH přechodné úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929,356 01 Sokolov Odbor dopravy ČÍSLO SPISU: MUSO/31948/2022/OD/LULA INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3052/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX TEL.: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz DATUM: 31.3.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 25.3.2022 na základě podané žádosti Městem Loket,IČO: 00259489,T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket a po předchozím vyjádření Policie České republiky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydává návrh opatření obecné povahy pro: I.dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na silnicích č.II/209 a III/209 9 II.stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/209,III/209 9 a na místních komunikacích v obci Loket umístění přenosného dopravního značení v rozsahu dle přiložené dokumentace ověřené Policií České republiky Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov,čj.KRPK- 18811-2/ČJ-2022-190906 ze dne 14.3.2022,která je nedílnou součástí tohoto návrhu:  na krajnici silnice III/2099,p.p.č.777/7 (ulice Sokolovská),ve vlastnictví Karlovarského kraje,ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,budou umístěné dopravní značky - 2 ks Parkoviště (č.IP11a) s dodatkovou tabulkou (č.E13) s textem „PRO NÁVŠTĚVNÍKY KULTURNÍCH AKCÍ",se směrovou šipkou pro odbočení (č.E7b),3 ks Zákaz ...

Načteno

edesky.cz/d/5273606

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz