« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - DPI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták (1006.17 kB)
www.uradprace.cz
<br> Patříte XXXX ty,kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc <.>
Může Vám pomoci s náklady na bydlení,a to prostřednictvím těchto dávek:
<br> Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm,kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní.Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník,nájemce nebo podnájemce bytu či domu,jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením <.>
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci <,>
který ji užívá k trvalému bydlení <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1 <.>
<br> Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy,když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj.nájem,služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak <,>
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni <.>
<br> Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru,kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně.Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc <.>
<br> Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1 <.>
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky,obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel.číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz.Vyplněné
žádosti m...
Leták (215.82 kB)
Každý zákazník,který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu,jinak mu bude dodávka po
<br> 6 měsících ukončena a bude odpojen
<br> • Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
<br> • Slouží k tomu,aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě,že selže původní
<br> dodavatel zákazníka
<br> • Jde ale o dočasné řešení,které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
<br> • Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele,bude mu přerušena dodávka,což přinese
<br> zákazníkovi nemalé náklady
<br> POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE,PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE
<br>
<br> TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ,ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY,KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL
<br> POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY
<br>
<br> Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance,riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení
<br> • Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek
<br> (přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny)
<br> • I pro dodávku poslední instance platí,že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte,může dojít
<br> k přerušení dodávek a odpojení
<br> • K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned,vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení
<br> • Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat,XXX XXX se vyhnete zvýšeným nákladům,které
<br> odpojení jako krajní řešení neplacení přináší
<br>
<br> POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH,SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI
<br> S DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE
<br>
<br>
<br> VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE,KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI
<br> S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ
<br>
<br> Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy
<br> znamená náklady navíc
<br> • Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo ...
DPI (495.36 kB)

Načteno

edesky.cz/d/5273037

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz