« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.3/2022
<br> Usnesení
<br> z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obceIPotvorov konaného dne3l.3.2022 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Vypořádání dotace — finančního příspěvku obce na dopravní obslužnost území Plzeňského kraje v roce 2021 a projednání žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2022 ve výši 5 940 Kč <.>
<br> 2) Žádost () pokácení a úklid kaštanu na hřbitově s tím,že k pokácení dojde v podzimním období roku 2022 práce provede firma,úklid kaštanu provede rodina žadatelky <.>
<br> :
<br> 3) Cenovou nabídku firmy EUROVIA Silba,a.s.na výspravy komunikace (cesty k Řemešínu) technolo - gií JET Patcher ve výši 35 600,- Kč <.>
<br> 4) Možnost využití a realizace dotace na výsadbu stromů v intravilánu obce.5) Zatrubnění a rozšíření prostoru v příjezdu k ČOV <.>
<br> 6) Poskytnutí finančního daru ve výši 30 000; Kč pro ukrajinské rodiny ubytované na faře v Kralovicích <.>
<br> Bere na vědomí :
<br> 1) Informace () termínech svozu nebezpečného odpadu ( 23.4.2022 v čase SfIO — 9.00 h ) a dále o termínu přistavení velkoobjemového kontejneru na návsi v Potvorově v pátek 22.4.2022 a jeho odvezeni v pon- dělí 25.4.2022.Informační letáky k témužjsou ve schránkách občanů od 24.3.2022 <.>
<br> 2) Termín brigády najamí úklid obce stanoven na 23.4.2022 <.>
<br> 3) Termíny pro konání schůzky týkající se realizace některých výstupů krajinářské studie,zejména na pozemcích Rímskokatolické farnosti Kralovice <.>
<br> 4) Podání žádosti (II.část) o poskytnutí grantu společností NET4GAS k dalším interiérovým úpravám zázemí místního pohostinství a KD a k nákupu nových stolů a židlí na oba balkony <.>
<br> 5) Informaci o hospodaření obce <.>
<br> 6) Informace o kompenzačních příspěvcích pro velkokapacitní ubytování ukrajinských uprchlíků a in- formace o příspěvku pro solidámí domácnosti,které nabídnou svůj byt či místnost ve své nemovitos- ti ukrajinským rodinám.Dále ...

Načteno

edesky.cz/d/5272681

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz