« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Den proti úložišti 9.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa_2022_ohrožená plocha až u Otavy.jpg
MAPA UZEMi OHRoiENEHo
<br> HLUBINN?M OLoiléTéM RADIOAKTIVNiCH ODPADO
TZV <.>,<,> LOKALITA BfiEzoW POTOK NA HORAiboVICKU"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
M _ _
mm,‘ Vrcen m,y A
A W
w W I mu W »
A u <.>,-
«mu A,K “2'“
‘ m
Tense mm m mm“?
Cmehny <,>
7 'l h/th M
a: In] ‘ :2,-
A Nepomuk K‘advmzs m,“
I \ Tieué‘ce Crmmwk
‘1",5r 5,<,> Manemme
J {v
\.‘ KM‘SH
<,> m u.I
4" l a A
G Mueé \ \ ~7 V ‘,—
\ " v ‘.- - i
9 1 <.>,\ 2W“ Kasejowce -
‘ ram __
Kuzluwce / “,x \ ’ '-— A \ [alum Lna’Fe III!
); m,\ \ ~ \.Koce‘uwce
/ A ‘
M.I \ w» ‘ ”an <,>
<.> <.>
<,>,I _,‘ in
<,> :v :V Pug-mt \
m,- \ ‘ MW 1‘3“ \ I \
~ 7.<.>
‘ "m Kramolm - \,2,\ ”3‘3”
m
Neurazy A I A.‘ W,\ <,>
l ‘ III] mxw,‘ ‘ — <.>
Chlumy Hmms‘e ‘ \ ‘Tchuiowce
f A ‘ - \ V
"M Polanka "“ Oselce "' ‘ \
W I \
77 Nekvasovy '
<,>.-.I 0-,<,> 7’ ' man
"7;
m Nezdiev
‘IDl‘ 9’" Kvasnowce mm <.>
“’1‘” Mysu
w <,>
m A”:
Nehodw ‘
m»
Kadov
saw,<,>.m h
h n VI
Aw I Olsaw $231,<,> “ C a o De
u‘m Juwrl a»
AMA <,>
Ihmh » Manuv'ce um.Lazanky
A S‘alma
m
:11:
Zbomvy my Cecelowce 23mm
7‘“ Sveradvce.f 5‘ r thm
Telhmu‘»
hranrr
um.Nwww V A Bvalromce
hf- Velky Bov
W,Hmm,; <,>
AM <.>
m <,>
Bfeiany " ‘
P x.mm Meélchuv
_‘-_,' me
:2»
Ilekov _,Hlupm Hum
mm “5;“: Nalzovske M I.B
HO ay or
In W rm
‘NW mm" <,>
mm
Hradeélce " I - A
Am,Horazdovuce \ <.>
\ \ (I W"
dam-v Wu.” El \
I»: ‘ V Hum
"WW" ‘ \ :msbuuslrm \
Srcrrkn (IA/m" ‘.hrcmcu \ "U“
m
\ <.>
<,> W A \ Mmchov
A Stfelske'
<,> m Velke <.>
n-m:m / / Hymns K ‘ Hoshce \
m \
<.> /
mm mm
/ \' [El
L U Budéuce E I Heine “’” Horn: Pohél \
um m :5
<,> ow \ 1;:
Rab: I M
' \
<,>,I \
- m Wm; Katovlce
Hymn" ‘ / ‘.“WWW \
warm» <.>,‘21,m?- Kmemce y <.>
* A A V ‘ \ / '
H ’1.<.> 7
Nezamyshce Novosed‘ [m \
<.>.V / y
mm A / \ Kmmce \
/ Zlchovrce \
<,> - -,<.> A \
' Dabrém,’ W.;_
_ - \,_ /
\ ‘ A f-.<.> 12 A S|échavvcs
\ *7 :4- _
<,> \ m; / cm“.Volenlce
\ ‘J 4 mm Dumoraz F k m
Suswe m ’Ymbu' Drachkov
lm m...
Plakát a pozvánka Den proti úložišti 2022.pdf
Obce z lokality Březový potok
<br>
Břežany,Chanovice,Kovčín,Kvášňovice,XXXX XXX,Maňovice <,>
Olšany,Pačejov,XXXXX XXX a Město Horažďovice
<br>
<br> Vás zvou v rámci celorepublikové akce na
<br>
DEN PROTI ÚLOŽIŠTI
Společné setkání všech,kteří jsou PROTI umístění úložiště
<br> vysokoradioaktivních odpadů do kraje pod památnou Práchní!
<br>
Sobota 9.dubna 2022 od 12.oo hodin
<br>
<br>
12,00 varovné zvonění zvonů (místní rozhlas) v celé lokalitě
<br>
12,15 start cyklistické skupiny z hráze Kovčínského rybníka
<br> 12,30 start dvou běžeckých štafet složených ze členů místních
spolků a zdejších občanů po hranicích lokality po trasách
<br> 1.Kovčín,Olšany,Pačejov nádraží,Pačejov Ves,Velešice <,>
Břežany,XXXX XXX,Třebomyslice,Horažďovice
<br> X.Kvášňovice,Defurovy Lažany,Újezd u Chanovic,Chanovice <,>
Dobrotice,Holkovice,XXXXX XXX,Horažďovická Lhota <,>
Třebomyslice,Horažďovice
– každá trasa celkem 21,0 km
<br>
<br> 14,00 Horažďovice,Mírové náměstí – setkávání lidí,informace <,>
občerstvení,podpisy petičních listin,atd <.>
<br> 15,00 cíl štafety – Horažďovice,Mírové náměstí – společné
vystoupení starostů obcí z lokality a společné vydání
„Prohlášení obcí za lokalitu Březový potok“
<br> 14,30 – 16,30 vystoupí XXXXXX XXXXXX XXXX
hodnocení a diskuse účastníků
<br>
Ve všech pořadatelských obcích budou připraveny petiční listiny se společným
prohlášením.Svojí účastí a podpisem listiny velmi podpoříte snahu obcí <.>
<br> Děkujeme!
<br>
Ve spolupráci s „Platforma proti úložišti,obce a občané hájí svá práva“ <.>
<br>
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NAŠICH OBCÍ <.>
PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ BOJ PROTI ÚLOŽIŠTI <.>

Načteno

edesky.cz/d/5271572

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz