« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Den proti úložišti 9.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa_2022_ohrožená plocha až u Otavy.jpg
MAPA UZEMi OHRoiENEHo
<br> HLUBINN?M OLoiléTéM RADIOAKTIVNiCH ODPADO
TZV <.>,<,> LOKALITA BfiEzoW POTOK NA HORAiboVICKU"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
M _ _
mm,‘ Vrcen m,y A
A W
w W I mu W »
A u <.>,-
«mu A,K “2'“
‘ m
Tense mm m mm“?
Cmehny <,>
7 'l h/th M
a: In] ‘ :2,-
A Nepomuk K‘advmzs m,“
I \ Tieué‘ce Crmmwk
‘1",5r 5,<,> Manemme
J {v
\.‘ KM‘SH
<,> m u.I
4" l a A
G Mueé \ \ ~7 V ‘,—
\ " v ‘.- - i
9 1 <.>,\ 2W“ Kasejowce -
‘ ram __
Kuzluwce / “,x \ ’ '-— A \ [alum Lna’Fe III!
); m,\ \ ~ \.Koce‘uwce
/ A ‘
M.I \ w» ‘ ”an <,>
<.> <.>
<,>,I _,‘ in
<,> :v :V Pug-mt \
m,- \ ‘ MW 1‘3“ \ I \
~ 7.<.>
‘ "m Kramolm - \,2,\ ”3‘3”
m
Neurazy A I A.‘ W,\ <,>
l ‘ III] mxw,‘ ‘ — <.>
Chlumy Hmms‘e ‘ \ ‘Tchuiowce
f A ‘ - \ V
"M Polanka "“ Oselce "' ‘ \
W I \
77 Nekvasovy '
<,>.-.I 0-,<,> 7’ ' man
"7;
m Nezdiev
‘IDl‘ 9’" Kvasnowce mm <.>
“’1‘” Mysu
w <,>
m A”:
Nehodw ‘
m»
Kadov
saw,<,>.m h
h n VI
Aw I Olsaw $231,<,> “ C a o De
u‘m Juwrl a»
AMA <,>
Ihmh » Manuv'ce um.Lazanky
A S‘alma
m
:11:
Zbomvy my Cecelowce 23mm
7‘“ Sveradvce.f 5‘ r thm
Telhmu‘»
hranrr
um.Nwww V A Bvalromce
hf- Velky Bov
W,Hmm,; <,>
AM <.>
m <,>
Bfeiany " ‘
P x.mm Meélchuv
_‘-_,' me
:2»
Ilekov _,Hlupm Hum
mm “5;“: Nalzovske M I.B
HO ay or
In W rm
‘NW mm" <,>
mm
Hradeélce " I - A
Am,Horazdovuce \ <.>
\ \ (I W"
dam-v Wu.” El \
I»: ‘ V Hum
"WW" ‘ \ :msbuuslrm \
Srcrrkn (IA/m" ‘.hrcmcu \ "U“
m
\ <.>
<,> W A \ Mmchov
A Stfelske'
<,> m Velke <.>
n-m:m / / Hymns K ‘ Hoshce \
m \
<.> /
mm mm
/ \' [El
L U Budéuce E I Heine “’” Horn: Pohél \
um m :5
<,> ow \ 1;:
Rab: I M
' \
<,>,I \
- m Wm; Katovlce
Hymn" ‘ / ‘.“WWW \
warm» <.>,‘21,m?- Kmemce y <.>
* A A V ‘ \ / '
H ’1.<.> 7
Nezamyshce Novosed‘ [m \
<.>.V / y
mm A / \ Kmmce \
/ Zlchovrce \
<,> - -,<.> A \
' Dabrém,’ W.;_
_ - \,_ /
\ ‘ A f-.<.> 12 A S|échavvcs
\ *7 :4- _
<,> \ m; / cm“.Volenlce
\ ‘J 4 mm Dumoraz F k m
Suswe m ’Ymbu' Drachkov
lm m...
Plakát a pozvánka Den proti úložišti 2022.pdf
Obce z lokality Březový potok
<br>
Břežany,Chanovice,Kovčín,Kvášňovice,XXXX XXX,Maňovice <,>
Olšany,Pačejov,XXXXX XXX a Město Horažďovice
<br>
<br> Vás zvou v rámci celorepublikové akce na
<br>
DEN PROTI ÚLOŽIŠTI
Společné setkání všech,kteří jsou PROTI umístění úložiště
<br> vysokoradioaktivních odpadů do kraje pod památnou Práchní!
<br>
Sobota 9.dubna 2022 od 12.oo hodin
<br>
<br>
12,00 varovné zvonění zvonů (místní rozhlas) v celé lokalitě
<br>
12,15 start cyklistické skupiny z hráze Kovčínského rybníka
<br> 12,30 start dvou běžeckých štafet složených ze členů místních
spolků a zdejších občanů po hranicích lokality po trasách
<br> 1.Kovčín,Olšany,Pačejov nádraží,Pačejov Ves,Velešice <,>
Břežany,XXXX XXX,Třebomyslice,Horažďovice
<br> X.Kvášňovice,Defurovy Lažany,Újezd u Chanovic,Chanovice <,>
Dobrotice,Holkovice,XXXXX XXX,Horažďovická Lhota <,>
Třebomyslice,Horažďovice
– každá trasa celkem 21,0 km
<br>
<br> 14,00 Horažďovice,Mírové náměstí – setkávání lidí,informace <,>
občerstvení,podpisy petičních listin,atd <.>
<br> 15,00 cíl štafety – Horažďovice,Mírové náměstí – společné
vystoupení starostů obcí z lokality a společné vydání
„Prohlášení obcí za lokalitu Březový potok“
<br> 14,30 – 16,30 vystoupí XXXXXX XXXXXX XXXX
hodnocení a diskuse účastníků
<br>
Ve všech pořadatelských obcích budou připraveny petiční listiny se společným
prohlášením.Svojí účastí a podpisem listiny velmi podpoříte snahu obcí <.>
<br> Děkujeme!
<br>
Ve spolupráci s „Platforma proti úložišti,obce a občané hájí svá práva“ <.>
<br>
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NAŠICH OBCÍ <.>
PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ BOJ PROTI ÚLOŽIŠTI <.>

Načteno

edesky.cz/d/5271572

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz