« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 3/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.3/2022 ze dne 15.3.2022
Znění usnesení uvedených v rekapitulaci je identické se zněním usnesení přijatých k jednotlivým projednávaným bodům programu.V případě chyby vzniklé přepisem,je právně relevantní znění usnesení uvedeného na závěr projednávaného bodu <.>
<br> Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 08/01/2022
<br> 18.01.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice <.>
<br>
17/03/2022
15.03.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený program jednání bez připomínek a doplňujících návrhů
<br>
18/03/2022
15.03.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice stanovilo cenu jednoho metru čtverečního odprodávané části pozemku parc.č.1432/21 na 50,- Kč.m-2 <.>
<br>
19/03/2022
15.03.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) souhlasí s prodejem části pozemku parc.č.1432/21 v k.ú.Rakovice,vedeném na LV č.1 pro katastrální území a obec Rakovice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek,sl.H.P <.>,za cenu 50,- Kč.m-2 (slovy padesát kurun českých za metr čtvereční)
b) rozhodlo,že náklady spojené s prodejem pozemku ponese žadatelka
c) ukládá starostovi obce podat žádost stavebnímu úřadu MěÚ Mirotice o oddělení pozemku a dále předložit zastupitelstvu obce kupní smlouvu ke schválení v termínu do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení
<br> 20/03/2022
15.03.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice ukládá starostovi obce důsledně hájit zájmy obce při jednání se zástupci DIVia stavební o uzávěrce silnice III/1757 <.>
<br> 21/03/2022
15.03.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo
pokládat za zmařenou investici akce Lesní cesta Borka,Chodník v čimelické části před čp.94 a 97,Cyklostezka a Polyfunkční objekt
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení zápisu: 25.03.2022
<br> Zapsal: XXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5271547


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz