« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se bude konat ve středu 13.4.2022 od 17:30 626,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat ve středu
<br> 13.4.2022 v knihovně obecního úřadu od 17:30
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 13.4.2022 od 17:30
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 4) Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2021
<br> 5) Seznámení s inventarizací za rok 2021
<br> 6) Projednání schválení veřejnoprávní smlouvy - Středočeský Fond
obnovy venkova - program 2021-2024,Číslo žádosti:
FRV/VEI/046473/2022,název akce: „Sportovní a dětské hřiště v obci
Vrbčany“
<br> 7) Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
<br> rozpočtu na rok 2022 na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb.<,>
<br> o rozpočtové skladbě
<br> 8) Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce pozemků.Výpůjčka
<br> pozemků na pozemcích parcelní číslo 248/1 o výměře 18 390 m2,parc <.>
<br> č.249 o výměře 1 597 m2,parc.č.252/10 o výměře 3 996 m2 v k.ú <.>
<br> Vrbčany výhradně pro účely péče o cenná společenstva rostlin a
<br> živočichů,která se zde nalézají
<br> 9) Návrh na schválení pachtovní smlouvy - pacht pozemků –
<br> zemědělské pozemky specifikované níže.Pachtýř bude oprávněn
<br> předmět pachtu využívat pouze ke své zemědělské činnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Katastrální území LV Č.par <.>
<br> POZ
/
<br> STA
<br> KN
/
<br> ZE KUL Výměra [m2]
Vým.pachtu
<br> [m2] Podíl
Vým.odp <.>
podílu [m2]
<br> Vrbčany 10001 141/0 POZ KN ORP 1 489,00 1 489,00 1,00 1 489,00
<br> Vrbčany 10001 197/0 POZ KN ORP 198,00 198,00 1,00 198,00
<br> Vrbčany 10001 198/0 POZ KN ORP 1 854,00 1 854,00 1,00 1 854,00
<br> Vrbčany 10001 249/0 POZ KN ORP 1 597,00 1 597,00 1,00 1 597,00
<br> Vrbčany 10001 250/2 POZ KN ORP 234,00 234,00 1,00 234,00
<br> Vrbčany 10001 268/2 POZ KN ORP 3 096,00 3 096,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/5271485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz