« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.03.2022 - Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.03.2022 - Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Jihočeského kraje
<br> č.2/2022 ze dne 31.3.2022
<br> o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br>
Podle Nařízení Jihočeského kraje č.2/2016 ze dne 21.dubna 2016,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle
zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,na základě zmocnění usnesením
č.397/2016RK-86 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje
<br>
v y h l a š u j i
pro celé území Jihočeského kraje
<br>
KONEC OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
<br>
které bylo vyhlášeno Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022 ze dne 28.března 2022,a to dne
31.března 2022 s účinností od 24:00 hodin z důvodu pominutí důvodů,pro které bylo období zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru vydáno <.>
<br>
Článek 1
<br> Omezení a opatření
<br> Ukončuje se zákaz následujících činností,které byly ve smyslu čl.4 odst.1 nařízení kraje č.2/2016 zakázány
<br>
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <,>
<br> b) používání pyrotechnických výrobků <,>
c) používání jiných zdrojů zapálení,například létající přání,lampiony,pochodně,svítící munice nebo jiné
<br> osvětlovací prostředky <,>
<br> dále se ukončuje na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č.2/2016 zákaz:
<br> d) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry,spalování hořlavých látek) <,>
<br> e) kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
f) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů <,>
<br>
<br>
Článek 2
Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1.dubna 2022 o...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz