« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - OZV obce Rovná č. 2/2021 o místním poplatku a OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpad.hospo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Rovná č. 2/2021 o místním poplatku a OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpad.hospo
OBEC ROVNÁ Zastupitelstvo obce Rovná Obecně závazná vyhláška obce Rovná č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rovná se na svém zasedání dne 29.11.2021 usnesením č.87/11/2021
<br> usneslo vydat na základě 5 14 zákona o.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a vsouladu s 5 10 písm.d) a © 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (2)
<br> (")
<br> (2)
<br> (31.1 Úvodní ustanovení Obec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek").Správcem poplatku je Obecní úřad Rovná
<br> Čl.2 Poplatník
<br> Poplatníkem poplatku jel:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obcí2 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreací ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> Spoluvlastnici nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně?
<br> l ; 10e zákona o místních poplatcích
<br> lZa přihlášeni fyzické osoby se podle 5 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.jde—li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <.>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodné po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasně ochraně cizinců.nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizincův
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5269250

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz