« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Návrh závěrečného účtu obce Žerůtky za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žerůtky za rok 2021.pdf (PDF 1.71 MB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 79592/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce ŽERÚTKY,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření.které proběhlo dne 27.září 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 26.ledna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbecní úřad Žerůtky Zerůtky 2,679 71 Lysice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodařenL posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pod1e ustanovení % 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.září 2021,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumán...
Návrh závěrečného účtu obce Žerůtky za rok 2021.pdf (PDF 3.45 MB)
Licence: 0530 XCRGBZUC/ZUT (21012021/01012021)
<br> Obec Žerůtky
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00636103 název Obec Žerůtky ulice,č.p.Zerůtky 2 obec Zerůtky
<br> PSC.pošta 57971
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obec Žerůtkyje dle zákona č.128/20005b <.>,v platném znění základně územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.Je samostatnou účetní jednotkou,vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č.410/095b7,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č SGIWISb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,kde je stanovena účtová osnova & postupy účtování pro územní samosprávné celky.Ucetnictvi obce je také vedeno dle českých standardů pro územní samosprávné celky,příspěvkové organizace,státní fondy a organizační složky státu <.>
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů lí.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vlt.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí,DSO a vnitřní převody Vllí.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doptňujicí údaje
<br> 01.03.2022 17h37m4gs Zpracováno systémem UCR© GORDICG) spor.s r.a.strana 1/ ?
<br> Licence: DSSC
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZUí (21012021/01012021)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 346 700.00 1 402 400,00 1 723 243,45 Nedaňové příjmy 140 200.00 140 200,00 185 111,60 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 68 100,00 168 200,00 230 001.24 Příjmy celkem 1 555 000.00 1 710 800,00 2 138 356,49 Detailní výpis položek dle odvětvováho & druhového třídění rozpočtové sk...

Načteno

edesky.cz/d/5268570

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz