« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápisy z jednání zastupitelstva - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-1-ze-dne-24.-3.-2022138229349.doc
Výtisk jediný
<br> Počet listů 4
<br> Zápis č.1/2022
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 24.3.2022
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
<br> p.XXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni: p.XXXXXXXX XXXXXX
Program zasedání:
X.Úvod a schválení programu
<br> 2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
<br> 3.Schválení rozpočtových opatření
<br> 4.Schválení veřejnoprávních smluv s TJ Felbabka a turisty
<br> 5.Schválení darovacích smluv
<br> 6.Schválení Plánu rozvoje obce Felbabka na rok 2022-2030
7.Schválení podání žádosti o dotaci ze Stč.Fondu obnovy venkova
<br> na akci „Felbabka – revitalizace nádrže“ <.>
8.Schválení výzvy k podání nabídky na akci „Felbabka-revitalizace
<br> nádrže“ <.>
<br> 9.Schválení výběru dodavatele na akci „Dotace – hasiči Felbabka“
<br> 10.Informace zastupitelů
11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
<br> místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
<br> Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
<br> ověřovatelé p.J.Kadeřábek a p.R.Čech
<br> Navržen předseda návrhové komise pí.P.Kadeřábková,členi
<br> p.Z.Záhořík a p.J.Jakoubek
<br> Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 1/2022,které schválil
<br> dne 25.2.2022 <.>
<br> Rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o veřejnoprávní smlouvě s TJ Felbabka na
<br> částku 49 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvě s Turisty Felbabka na
<br> částku 10 000,- Kč,která se ji...

Načteno

edesky.cz/d/5268385

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz